ޗެލްސީ ބަލިކޮށް، ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ފައިނަލަށް އެތްލެޓިކޯ މެޑްރިޑް

ޗެންޕިއަނުންގެ ވިސްނުން ދޫކޮށްލަންޖެހޭކަމަށް ޗެތްރީ ބުނެފި

ނޭމަރ ކާމިޔާބުކޮށްދިން ފުރަތަމަ ގޯލުން އެތްލެޓިކޯ މެޑްރިޑްއާ ބާސެލޯނާގެ މެޗް އެއްވަރުވެގެން ނިމިއްޖެ.

ސެމީ ފައިނަލްގެ ދެވަނަ މެޗު މަދަރުސަތުލް އަހްމަދިއްޔާ ކާމިޔާބުކޮށްފި

މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑަށް ލިބުނު ފައިދާ އިތުރުވެފައިވާކަމަށް އެޓީމުން ބުނެފި

ފުލަމްގެ ހެޑްކޯޗްގެ މަޤާމަށް ޖަރުމަނުވިލާތުގެ ފެލިކްސް މަގަތް އައްޔަންކޮށްފ

ފަނަރަ އަހަރުން ދަށުގެ އުމުރުފުރާގެ މެޗް ދަރުމަވަންތަ ސްކޫލް ކާމިޔާބުކޮށްފި

އޭއެފްސީ ޗެލެންޖް ކަޕުގެ ތިންވަނަ ހޮވާ މެޗް މިރޭ ކުޅޭނެ

ޔޫތް ޗެމްޕިއަންޝިޕް ފިރިހެން ބައިގެ ފައިނަލްގެ ދެވަނަ ޖާގަ ސިފައިންނަށް