ބެކަމް ގެލެކްސީއާއެކު ޕްރެކްޓިސްއެއްގައި ބައިވެރިވެއްޖެ

ބަޔާން މިޔުނިކް މޮޅުވިޔަ ނުދީ ފްރެއިބާރގްއިން ހިފަހައްޓައިފި

ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ގްރޫޕް ސްޓޭޖުން އާސެނަލް ޖާގަ ހޯދައިފި

ހުރަވީ އިނިވޭޓިވް ފޮ ޔޫތް ތިންވަނަ ޑިވިޝަންގެ ދެވަނަ ބުރަށް

ޒީޝާން ރަޙްމާންއަށް ޕާކިސްތާނު ޓީމްއަށް ކުޅެވޭ ގޮތްވެއްޖެ

މިއީ ނޭޕާލްގެ ފަހަރުކަމަށް ނެޕާލް ކޯޗް ޖެކް ސްޓެފަނޮވްސްކީ ބުނެފި

އެންޑީ މަރީ ޔޫއެސް އޯޕެންގެ ފަހު ސޯޅަޔަށް ދަތުރުކޮށްފި

ޓޮޓްނަމް ބަލިކޮށް އާސެނަލްއިން ސްޕޯޓަރުންގެ ޕްރެޝަރު ކުޑަކޮށްފި

މެސީގެ ހެޓްރިކާއެކު ބާސާ ތިންވަނަ މެޗްވެސް ކާމިޔާބުކޮށްފި