ދިވެހި ޙައްޖުވެރިންގެ ފުރަތަމަ 2 ފްލައިޓް ރާއްޖެ އަތުވެއްޖެ، އިތުރު ފްލައިޓްތައް ފެށޭ ހަފްތާގައި

ޙައްޖުގެ މަތިވެރި އަޅުކަން އަދާކުރެއްވުމަށްފަހު ނައިބު ރައީސް ރާއްޖެވަޑައިގެންފި

ސްވިޑެންގައި އަނެއްކާވެސް މުޞްޙަފެއްގައި ރޯކޮށްލި މައްސަލަ ދިވެހި ސަރުކާރުން ކުށްވެރިކޮށްފި

މުދަލު ޒަކާތުގެ ގޮތުގައި މޭމަހުގެ ނިޔަލަށް 48.1 މިލިއަން ރުފިޔާ

ޙައްޖަށް ވަޑައިގެންނެވި ވަފުދުގެ އެންމެ އިސްވެެރިންގެ ޝަރަފުގައި ބޭއްވި ބައްދަލުވުމެއްގައި ނައިބު ރައީސް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި

ގެއްލިގެން ހޯދަމުންދިޔަ ޙައްޖުވެރިޔާ ނިޔާވެއްޖެ

ދިވެހި ޙައްޖުވެރިން ޖުލައި 7 އިން ފެށިގެން އެނބުރި އަންނަން ފަށާނެ

އިސްލާމީ އުއްމަތް އެކަތިގަނޑަކަށްވުމަށް ޙައްޖު ޚުޠުބާގައި ގޮވާލައްވައިފި

ޙައްޖު ދުވަސް: އެންމެ ގިނަ މީހުން ނަރަކައިން ދިންނަވާ ރަޙުމަތުގެ ދުވަސް

1 2 ... 6 7 8 9 10 11 12 ... 113 114