އިބްނު ސީނާ - ކަރަންޓީންކުރަން ދަސްކޮށްދެއްވި އިލްމުވެރިޔާ

މިއަދުގެ ހުކުރު ނަމާދު ތުލުސްދޫއިން

ހިއްމަފުށިން ހުކުރު ނަމާދު ލައިވްކޮށް މިއަދުވެސް ގެނެސްދޭނެ

މުޞީބާތެއް މެދުވެރިވުމުން ސިއްޙީ ފިޔަވަޅުތަކާއި ދީނީ އިރުޝާދުތައް ދެނެގަތުން މުހިންމު - ޚުތުބާ

ރޮހިންޔާ މުސްލިމުންގެ ދިފާޢުގައި ނިކުތުމުން އޯއައީސީގެ ތަޢުރީފް ރާއްޖެއަށް

މިއަހަރު މީހުން ޙައްޖަށް ގެންދިއުމަށް 4 ކުންފުންޏަކަށް ހުއްދަ ދޭން ނިންމައިފި

ޚިދުމަތަށް ގިނަ މާކްސް ލިބޭގޮތަށް ޙައްޖުކޯޓާއަށް ކުރިމަތިލުމަށް ހުޅުވާލައިފި

ދީނުގެ ނަމުގައި ހައްދުފަހަނައެޅުން ހުއްޓުވުމަށް ޤައުމީ އެކްޝަން ޕްލޭނެއް އެކުލަވާލަނީ

ދީނީ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް ހިންގާ "އޯގާވެރި ދަޢުވަތު" މިފަހަރު ފ އަތޮޅުގައި

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 67 68