އިސްލާމް ދީނުގެ ހިޔަލުގައި ދިވެހިރާއްޖެ 894އަހަރު

ވާޗުއަލްކޮށް ބާއްވާ ފުރަތަމަ ޤައުމީ ޤުރުއާން މުބާރާތް ހޯމަދުވަހު ފަށަނީ

މަގޫދޫ އާއި ފުނަދޫގައި އަލަށް އިމާރާތް ކުރި މިސްކިތް ހުޅުވައިިފި

ގާތްގަޑަކަށް 200 އަހަރުފަހުން ގުރީސްގެ އެތެންސްގައި ފުރަތަމަ މިސްކިތް

ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި އިމާރާތްކުރާ މިސްކިތުގެ މަސައްކަތް އަންނަ ރަމަޟާން މަހަށް ނިމޭނެ - އެޗްޑީސީ

ދުނިޔޭގެ އެކި ސަރަޙައްދުތަކުގައި ފުރާންސާއި ދެކޮޅަށް މުޒާހަރާތައް

މާދަމާއިން ފެށިގެން އުމްރާއަށް ދެވޭނެ، 3 ދުވަހަށް ކަރަންޓީނުވާން ޖެހޭނެ

ބާރު ސްޕީޑުގައި ދިޔަ ކާރެއް ޙަރަމްފުޅު ދޮރަށް

ރަބީޢުލް އައްވަލް، އިސްލާމީ އުންމަތަށްއައި ރަބީޢު

1 2 ... 5 6 7 8 9 10 11 ... 76 77