މާލޭގެ ބިންތައް ބޭނުންކުރުމުގެ ހުއްދަ މިނިސްޓްރީން ނަގަންޖެހޭ

މެރިޓައިމް ސިލްކްރޫޓު އެއްބަސްވުމުގައި ރާއްޖެއިން ސޮއިކޮށްފި

އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރުކަމުގެ ހުވާކުރުން

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ދެ ފަނޑިޔާރުން ވަކިކުރުމަށް މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފި

ފަނޑިޔާރުން ވަކިކުރުމުގެ މައްސަލައިގައި 1:30ގައި ވޯޓަށް އަހަނީ

މަނާ ސަރަހައްދުތަކުގައި ބާއްވާ އެއްވުންތައް އިންޒާރަކާނުލާ ރޫޅާލާނަން - ފުލުހުން

ފަނޑިޔާރުން މަދުކުރުމާބެހޭގޮތުން ޖޭއެސްސީއިން ގޮތެއް ނިންމައިފި

ފެނުގެ ހާލަތާގުޅޭގޮތުން ސަރުކާރުން ބޭރު މީޑިއާތަކަށް މައުލޫމާތު

އަންނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ 24.3 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓް ފާސްކޮށްފި

1 2 ... 958 959 960 961 962 963 964 ... 1064 1065