މަސްވެރިކަމުގެ ބިލާއި، ޓެކްސް ނެގުމުގެ އިދާރީ ބިލް މަޖިލީހަށް ބަލައިގެންފި

ޕެންޝަން ފަންޑަށް މަހަކު 90 މިލިޔަން ރުފިޔާ ލިބޭ

ޕްރައިވެޓައިޒޭޝަން ބޯޑުގެ ރައީސް ނިޒާރު އިސްތިއުފާދެއްވައިފި

އެމްޕީއެލްއިން އެމްއެމްޕީއާރުސީއަށް ދޫކުރި ފައިސާގެ މައްސަލަ ކޯޓުން ބޭރުގައި ހައްލުކުރަން މަޝްވަރާފަށައިފި

މަރުވާ މީހުންގެ ތަފާސް ހިސާބު ނުލިބޭތީ ޕެންޝަން ފަންޑަށް ލިބެންޖެހޭ 7.5 މިލިޔަން ރުފިޔާ ނުލިބި އެބަހުރި

އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ޚިޔާނާތުގެ ފައިސާ ހޯދުމަށް 3 ކުންފުންޏެއްގެ މައްޗަށް ދައުވާކުރަނީ

"ޑަބްލިއުޓީއޯ ޓްރޭޑް ފެސިލިޓޭޝަން އެގްރީމަންޓް"ގައި ރާއްޖެއިން ބައިވެރިވުމުގެ މައްސަލަ ކޮމިޓީއަށް

މަސްވެރިންނަށްވެސް ޕެންޝަން ސްކީމާއި ހައުސިންގ ސްކީމް ތަޢާރަފްކުރުމަށް މެންބަރުން ގޮވާލައިފި

ދަށު ކޯޓުތަކުން ޖޭއެސްސީގެ މެމްބަރުކަމަށް ކުރިމަތިލެއްވި ކެނޑިޑޭޓުން ވޯޓާސްލިސްޓްގައި ސޮއިކޮށްފި

« 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 474 475