ކައުންސިލްތަކުގެ ދައުރު ބަދަލުކުރާނެ ގޮތުގެ އޮނިގަނޑެއް އެކުލަވާލައިފި

އަމިއްލަ ޚަރަދުގައި އެނބުރި ގައުމަށްދާން ބޭނުންވާ ބިދޭސީންގެ ކިއު ދިގު

300 ފުލުހަކަށް ފްލެޓް ލިބުނުކަމުގެ ލިޔުން ހަވާލުކޮށްފި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ހަތަރު މަޤާމަކަށް ބޭފުޅުން ޢައްޔަނު ކުރައްވައިފި

ކޯސްޓްގާޑްގެ ތިރީސް ހަތަރު ވަނަ އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުން

ބުރާސްފަތިން ފެށިގެން އާދީއްތަ ދުވަހާ ހަމަޔަށް މަގު ބަންދުކުރުން މަނާކޮށްފި

މަޖިލިސް ޖަލްސާތައް މިއަހަރަށް ނިންމާލުން

ކޯޓުތަކަށް ފަނޑިޔާރުން ބަދަލު ކުރުމަށް ނިންމި ނިންމުން ބާތިލް ކޮށްފި

ޢިރާޤުގައި އިއްޔެ ދިން ބޮމާއި ބަޑީގެ ޙަމަލާތަކުގައި މަރުވި މީހުންގެ ޢަދަދު 40ވުރެ މައްޗަށް