ކޯވިޑް-19 : އިތުރު މީހަކު ބަލިން ރަނގަޅުވެ، ޖުމުލަ ރަނގަޅުވި މީހުންގެ އަދަދު 128އަށް

ފިޠުރު ޢީދު: ޓެކްނޮލޮޖީގެ އެހީގައި، ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރައްވާ - ރައީސް

ކޯވިޑް-19 : މިއަދު އެކަނިވެސް ބަންގްލަދޭޝްގެ 350 މީހުން ފުރުވާލައިފި

ކޯވިޑް-19 : ބަންގްލަދޭޝްގެ އިތުރު 198 މީހަކު އަނބުރާ ޤައުމަށް ފުރުވާލައިފި

ހުރިހާ ތަރިންގެ ގޭގައި ތިބެ އުފެއްދި ކުރު ފިލްމު ބަލާލައިފިންތަ

ކޯވިޑް-19 : 1500އަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ޓްރާންސިޓް ކަރަންޓީންގައި

ކޯވިޑް-19 : މައިނަރ ހޮޓެލް ގްރޫޕުން ޕީސީއާރް މެޝިނަކާއި، ގިނަ އަދަދެއްގެ ސެނިޓައިޒަރ ހަދިޔާކޮށްފި

ކޯވިޑް-19 : އިންޑިއާގެ ރައްޔިތުން ގެންދިއުމަށް އިތުރު އަސްކަރީ މަނަވަރެއް ރާއްޖެ އަންނަނީ

ކޯވިޑް-19 : އިއްޔެ އެކަނިވެސް 571 މީހަކު އަނބުރާ ޤައުމަށް ފުރުވާލައިފި

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 195 196