"ޑޮކްޓަރަށް ދައްކަން ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ދާ މީހުން އިތުރުވުމުން، ދައްކުވައިދެނީ ޚިދުމަތަށް އޮތް އިތުބާރު"

ކޯވިޑް-19 : މިއަދު ޕޮޒިޓިވްވީ 63 މީހުން

ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލުގައި ނެޝަނަލް ޑައިބެޓީސް ސެންޓަރެއް ހުޅުވައިފި

ކޯވިޑް-19ގެ ޚަބަރާއި މަޢުލޫމާތު ގެނެސްދިނުމުގައި ސަމާލުވާންވީ ކަންކަމާގުޅޭ ޚާއްސަ ތަމްރީން ސެޝަނެއް ބާއްވައިފި

ކޯވިޑް-19 : ހޯނޑެއްދޫއިން ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ ތެރެއިން އެކަކު ފިޔަވާ އެންމެން ބަލިން ރަނގަޅުވެއްޖެ

ކޯވިޑް-19 : އިންސްޕެކްޓް ނުކުރާ ތަންތަނުގައި އަމިއްލައަށް ސްޓިކަރ ޖަހާކަން ވަނީ ފާހަގަކުރެވިފައި - އެޗް.އީ.އޯ.ސީ

ކޯވިޑް-19 : އެންޓިޖެން ޓެސްޓް ހެދުމާ ގުޅޭ ގައިޑްލައިން ވަރަށް އަވަހަށް އާއްމުކުރާނަން - ޑރ. ނަޒްލާ

ކޯވިޑް-19 : އައްޑޫ ސިޓީން ގިނަ އަދަދެއްގެ ބިދޭސީން ޕޮޒިޓިވްވި ނަމަވެސް ނުރައްކަލެއް ނެތް

ކޯވިޑް-19 : މިއަދު ޕޮޒިޓިވްވީ 97 މީހުން، ބަލިން ރަނގަޅުވީ 71 މީހުން

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 239 240