ކޯވިޑް-19 : ބޭރުގައި އުޅޭއިރު މާސްކު އެޅުން މަޖުބޫރުކޮށްފި

އިންޑިއާގެ އަމްރީތާ ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާ ހޯދަމުންދާ ދިވެހީންގެ ހާލު ނައިބު ރައީސް ބައްލަވާލައްވައިފި

ކޯވިޑް-19 : މިއަދު ޕޮޒިޓިވްވީ 61، ރަނގަޅުވީ 7

ކޯވިޑް-19 : ޢާއްމުންގެ މެދުގައި އެންޓިބޮޑީ ޓެސްޓު ނުހެދުމަށް އެދިއްޖެ

ކޯވިޑް-19 : ފްރަންޓްލައިން އެލަވެންސްގެގޮތުގައި 220 ފަރާތަކަށް 2.9 މިލިއަން ރުފިޔާ ދީފި

ފުވައްމުލައް ހޮސްޕިޓަލްގައި ޓެލެމެޑިސިންގެ ޚިދުމަތް ފަށައިފި

އާސަންދައިގެ ދަށުން އިތުރު ބަޔަކު އަނެއްކާވެސް އިންޑިއާއަށް

އެޗްޕީއޭގެ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ތަންތަން ބަންދުކޮށް ނޯޓިސްހަރުކުރަން ފަށައިފި

އިންޑިއާގައިތިބި ބަލިމީހުންގެ ޙާލު މިދަނީ، ގާތުން ބަލަމުން - އާސަންދަ

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 214 215