ކޯވިޑް-19 : ޞިއްޙީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތު، އަނެއްކާވެސް އިތުރު އެއް މަހަށް

ކޯވިޑް-19 : މިއަދު 103 މީހުން ޕޮޒިޓިވް، ގިނައީ މާލެ ސަރަޙައްދުން

ކޮވިޝީލްޑް ވެކްސިންގެ ދެވަނަ ޑޯޒް ޖަހަން މިއަދު ފަށައިފި

ޓާޝަރީ ހޮސްޕިޓަލްތަކާއެކު ބޭސްފަރުވާއަށް މާލެއަށް ބަރޯސާވުން ނިމުމަކަށް

މި ޗީޒް ބެޗެއްގައި ޖަރާސީމު އެބަހުރި، ސަމާލުވޭ! ބޭނުންނުކުރާތި

ވެކްސިން ޖެހި މީހުންގެ ޢަދަދު 240،000އިން މައްޗަށް

ރާއްޖޭގައި ފައިޒާ ވެކްސިން ދޭން ފަށަނީ

ހޮނިހިރު ދުވަހުން ފެށިގެން ވެކްސިންގެ ދެވަނަ ޑޯޒް ދޭން ފަށަނީ

1

ޗައިނާއިން ހަދިޔާކުރި ވެކްސިންގެ 2 ވަނަ ޝިޕްމަންޓް ރާއްޖެ ގެނެސްފި

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 278 279