ކޯވިޑަށް ފަރުވާދެމުންދިޔަ ދިވެއްސަކު ނިޔާވެއްޖެ

ކޯވިޑް ޢަދަދުތައް ދަށަށް، މިއަދު ޕޮޒިޓިވްވީ 46 މީހުން

ރާއްޖޭގައި ދެމުންއަންނަ 3 ވެކްސިނެއް ފުރިހަމަކުރާ ފަރާތްތަކަށް ޔޫކޭއިން ލުއިތަކެއް!

އައްޑޫގައި ކޯވިޑަށް ފަރުވާދެމުންދިޔަ މީހަކު ނިޔާވެއްޖެ

މިއަހަރުގެ ނިޔަލަށް އިތުރު 60 އެމްބިއުލާންސް ޚިދުމަތަށް ނެރެވޭނެ

343000 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ކޯވިޑް ވެކްސިން ފުރިހަމަކޮށްފި

އިތުރު 80 މީހަކު ކޯވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

އިތުރު 91 މީހުން ކޯވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެ، 180އަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ބަލިން ރަނގަޅުވެއްޖެ

އިތުރު 600އަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ކޯވިޑް ވެކްސިން ޖަހައިފި

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 328 329