ސަރުކާރުގެ އިދާރާތައް ހަފްތާއަކު 3 ދުވަހު ހުޅުވަން ނިންމައިފި

ކޯވިޑް-19 : ފަރުވާއެއް ހޯދިއްޖެނަމަ ހުރިހާ ޤައުމަކަށް ހަމަހަމަކަމާއެކު ލިބެންވާނެ - މިނިސްޓަރ އަމީން

ރޭ ޕޮޒިޓިވް މީހުންގެ ތެރޭގައި 7 މަހުގެ ކުއްޖެއް

ކޯވިޑް-19 : ބެލަރޫސްގައި ތިބި 48 ދިވެހިން ރާއްޖެ އައުމުގެ ދަތުރު ފަށައިފި

މިހާރު ވިޔަފާރި ކުރުމަށް ވިލިމާލެއިން މާލެއަށް އާދެވޭނެ

ކޯވިޑް-19 : ލުއިތަކަކާއެކު މާލެ ސަރަޙައްދު އިތުރު 2 ހަފްތާއަށް ފުރަބަންދުކޮށްފި

ކޯވިޑް-19 : "ކްރިޓިކަލް ފަރުވާ ދިނުމުގައި، ރާއްޖެއިން ބޮޑެތި ކާމިޔާބީތަކެއް ހޯދާފައިވޭ"

ކޯވިޑް-19 : ބެލެރޫސްއާއި އިނގިރޭސިވިލާތުގައި ތިބި ދިވެހިން ގެންނަނީ

"ފުރަބަންދު ލުއިކުރާނީ އެހެން ޤައުމުތަކަށްވުރެ ގިނަ މަރުޙަލާތަކަކަށް ބަހާލައިގެން"

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 195 196