ކެނެޑާ ސަރުކާރުން ރާއްޖޭގެ ޞިއްހީ ދާއިރާއަށް އެއްމިލިއަން ޑޮލަރުގެ އެހީއެއްދީފި

ކޯވިޑް-19 ދިފާޢު : އިތުރު 2016 ވެކްސިންގެ ދެ ޑޯޒް ފުރިހަމަކޮށްފި

ކޯވިޑް-19 : ޢަދަދުތައް އަދިވެސް 100އިން މަތީގައި، މިއަދު 125 މީހުން ޕޮޒިޓިވް

ކޯވިޑް-19 : ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާއި މަޖިލީހުގެ ރައީސް ވެކްސިންގެ 2 ޑޯޒް ފުރިހަމަކުރައްވައިފި

ރޭޑިއޯގްރަފީގެ ކޯސްތަކާއެކު ދިވެހިންނަށް ވަޒީފާގެ އިތުރު ފުރުޞަތުތައް ލިބިގެންދާނެ - މިނިސްޓަރ ނަސީމް

ކޯވިޑް-19 : އަތޮޅުތަކުން މިހާތަނަށް އެންމެ ގިނަ ކޭސް ފެލިވަރުން، ޢަދަދު 300 އަށްވުރެ މަތި

ކޯވިޑް-19 ދިފާޢު: ވެކްސިންގެ ދެވަނަ ޑޯޒް ޖެހި މީހުންގެ ޢަދަދު 3،737 އަކަށް

ކޯވިޑް-19 : މިއަދު 132 މީހުން ޕޮޒިޓިވް، ރަނގަޅުވީ 134 މީހުން

ކޯވިޑް-19 : ފައިޒަރ ވެކްސިން ޖެހުމަށް ރަޖިސްޓްރީވާން ހުޅުވާލައިފި

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 278 279