3 މިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާއަށް މަގޫދޫ ސިއްޙީ މަރުކަޒުގެ އެކްސްޓެންޝަން އިމާރާތް ހަވާލުކޮށްފި

އުނގޫފާރުގެ މެންޓަލް ހެލްތު ޔުނިޓާއެކު ރ.އަތޮޅުގެ ސިއްޙީ ނިޒާމަށް އިތުރުކުރިއެރުން

ހިތްގައިމު އޯޕީޑީއާއެކު ކުޅުދުއްފުށީ ހޮސްޕިޓަލުގެ ޚިދުމަތްތަކަށް އިތުރު ފުރިހަމަކަމެއް

އަރިދަފުސް ރޯގާ އާއި ލޮލުރޯގާ އިތުރު، ޗުއްޓީ ދުވަސްވަރު އިތުރަށް ސަމާލުވޭ!

މ.ކޮޅުފުށީ ސިއްޙީ މަރުކަޒަށް އިތުރުކުރާ އިމާރާތުގެ މަސައްކަތް ބަޔަކާ ހަވާލުކޮށްފި

"ނޭޝަނަލް މެންޓަލް ހެލްތު ޑިޕާޓްމަންޓް" އުފައްދަވައިފި

އާއްމު ސިއްހަތު ކުރިއެރުވުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ފުރަތަމަ ފ.އަތޮޅުގައި

ހޮޅުދޫ ސިއްޙީ މަރުކަޒުގެ އައު ޢިމާރާތުގެ މަސައްކަތް ބަޔަކާ ހަވާލުކޮށްފި

މިދިޔަ ހަފްތާގައި ކޯވިޑް ޖެހުނީ 15 މީހަކަށް

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 386 387