އެސްޓިއޯއިން ގެނައި އެމްބިއުލާންސްތައް ރާއްޖޭގެ 4 ސަަރަހައްދަކަށް

ބޭރަށް ހިންގުމުގެ ރޯގާ އަށް ސަމާލުވުމަށް އެޗްޕީއޭއިން އެދެފި

ހއ އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލްގައި 3 ސްޕެޝަލިސްޓުން ހިދްމަތްދޭން ފަށައިފި

ދިއްފުށީ ހެލްތް ސެންޓަރަށް އިތުރުކުރި ބައި ރަސްމީކޮށް ހުޅުވައިފި

ރައީސްގެ އަނބިކަނބަލުން ހުޅުމާލޭހޮސްޕިޓަލަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައިފި

ގައިން ގަޔަށް ނާރާބަލިތަކާގުޅޭ ބައްދަލުވުމެއް ފަށައިފި

މެގީ ނޫޑްލްސް ބޭނުން ނުކުރުމަށާއި ނުވިއްކުމަށް އަންގައިފި

ހޮސްޕިޓަލަކާއި ސިއްހީ މަރުކަޒެއް މަރާމާތުކުރުމަށް ހަވާލުކޮށްފި

ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލު ނުކުރާ ދުވަހާއި ގުޅިގެން ހަރަކާތްތަކެއް

1 2 ... 358 359 360 361 362 363 364 ... 368 369