އެމްއެންޔޫގެ ކެމްޕަހެއް ހުޅުމާލެ 2 ވަނަ ފިޔަވަހީގައި އަޅަނީ

ދަރުމަވަންތަ ސްކޫލްގެ އައު އިމާރާތް އަޅާނެ ފަރާތެއް ހޯދަނީ

ޕްރީސްކޫލް ޓީޗަރުންނަށް ބާއްވާ ޓްރެއިނިންގ ކޭމްޕެއް ފަށައިފި

ޗައިނާއިން ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީއަށް ފޮތްތަކެއް ހަދިޔާ ކޮށްފި

2016 ވަނަ އަހަރު ޤައުމީ ޔުނިވަސިޓީން ފަށާ ކޯސްތައް އިއުލާނުކޮށްފި

މިނިމަމް އެންޓްރީ ރިކުޔަމަންޓް އިސްލާހުކުރަނީ

އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރ ހއގެ ސްކޫލުތަކަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައިފި

އުނގޫފާރުގައި ބޭރު ޔުނިވަރސިޓީއެއްގެ ޑިގްރީ ޕްރޮގްރާމެއް ފަށައިފި

އޭއޯޑީގެ ޑިޒައިނިން ކޯހުގެ ދަރިވަރުންގެ ކުރެހުންތައް ދައްކާލައިފި

1 2 ... 201 202 203 204 205 206 207 ... 220 221