ރ. ދުވާފަރުގައި ސެލްފް ސަރވިސް އޭ.ޓީ.އޭމް މެޝިނެއް ބަހައްޓައިފި

އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ ޤައުމީ މައުރަޒު ބާއްވާ ތާރީޚް ފަސްކޮށްފި

މިފްކޯ ހިންގަނީ ސަބްސިޑަރީ ކުންފުންޏެއްގެ ގޮތުގައި- އެސްޓީއޯ

އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްގެ ހިއްސާ 2017ގެ މެދުތެރޭ ވިއްކަން ފަށަނީ

"ސަރުކާރުގެ އިޤްތިޞާދީ އެޖެންޑާ ބޭރު ޤައުމުތަކުން ބަލައިގަނޭ"

ފްލައިމީއަށް 5 އަހަރު ފުރުމާ ގުޅިގެން ޚާއްސަ ރަސްމިއްޔާތެއް

އޭ.އައި.އައި.ބީން ރާއްޖޭގައި އިންވެސްޓްކުރުމަށް މަޝްވަރާކޮށްފި

ތައިލޭންޑްގެ ކުންފުނިތައް ބައިވެރިވާ ބިޒްނަސް ފޯރަމެއް ފަށައިފި

އިންވެސްޓްމަންޓް ފޯރަމްގެ ޕާޓްނަރަކަށް ދިރާގު ހަމަޖައްސައިފި