ވަފީޤާ ޙާމިދު

2774 ލިޔުން

ތިމާގެ ރައްކާތެރިކަމަށް ބޫސްޓަރ ޑޯޒް ޖަހަން އަވަސްކުރައްވާ!

ކޯވިޑް ޖެހުނު މީހުންގެ ޢަދަދު 102،000އިން މައްޗަށް

ޑައިވިންއަށް ފޭބި ފަތުރުވެރިއަކު ގެއްލިގެން ހޯދަނީ

ޤުރުއާން ކޯސްތަކުގައި އެންމެ ދަށްވެގެން ހުންނަންޖެހޭ ފެންވަރު ކަނޑައަޅައިފި

ހުޅުމާލެ ރުށްގަނޑު އެކެއް ސަރަހައްދުންވެސް ކޯވިޑަށް ޓެސްޓްކުރެވޭނެ

"ރެހެންދި" އެވޯޑަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފި

އިތުރު 459 މީހަކު ކޯވިޑް ބޫސްޓަރ ޑޯޒް ޖަހައިފި

އިތުރު 536 މީހުން ކޯވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

ކޯވިޑް ޖެހޭ މީހުންނާއި ކޮންޓެކްޓްވާ މީހުންގެ މަޢުލޫމާތު އީމެއިލްކުރަން އަންގައިފި

ދެ ކޮމަންޑޫ ގުޅާލުމުގެ މަސައްކަތްކުރާނީ އެމްޓީސީސީން

ހުޅުމާލޭ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި ޕްރީސްކޫލެއް ޢިމާރާތްކޮށްދޭނެ ބަޔަކު ހޯދަނީ

މިހާރު ވެކްސިން ފުރިހަމަނުކޮށް ތިބީ %10 ދަރިވަރުން

ކޯވިޑް ވެކްސިންގެ ބޫސްޓަރ ޑޯޒް ކެމްޕެއިނުގައި މަސައްކަތް ކުރާނެ މީހުން ހޯދަނީ

އުނގޫފާރު އިސްލާމީ މަރުކަޒު ހުޅުވައިފި

ކުޑަކުދިންގެ ހިތްތަކުގައި ދިވެހި ބަހަށް ލޯބިޖެއްސުމަށް "އޯލަ" ވާހަކަ އެޕެއް

ކޯވިޑްގެ ހާލަތު ގޯސްވެދާނެ: ސްކޫލް ބަންދުގައި ދަތުރުކުރާއިރު ސަމާލުވޭ!

ވެކްސިން ފުރިހަމަކުރުމުން ދެކުނު އޭޝިއާއިން ރާއްޖެ އަންނަ މީހުން ކަރަންޓީންވާކަށް ނުޖެހޭނެ

ބޭސް ވިއްކޭނެ އެންމެމަތީ އަގު: ވިޔަފާރިވެރިންގެ ޚިޔާލުތައް އިވެލުއޭޓް ކުރަން ފަށައިފި

ފެރިދޫގެ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމު ޤާއިމްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

ރައީސް، ގާފަރަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅު ނިންމަވާލައްވައިފި

« 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 138 139