ވަފީޤާ ޙާމިދު

2573 ލިޔުން

ސަމާލުވޭ! އަޑިއަށް ދިޔަ ސާފާރީގައި ހުރި މުދާ އޮޔާދަނީ

ވެކްސިން ނުޖެހޭ މީހުން ބައެއް ރަށްރަށުގައި ކަރަންޓީނުވާކަށް ނުޖެހޭ

އަޑިޔަށް ދިޔަ ސަފާރީން 6 މީހަކު ހާލުބޮޑުވެ، އެކަކު ނިޔާވެއްޖެ

މުލީ އެއަރޕޯޓަށް އިތުރު 17 ހެކްޓަރުގެ ބިން ހިއްކަން ޖެހޭ - އެމްޓީސީސީ

މޫސުން ގޯސް: ހއ.އަތޮޅުން ލ.އަތޮޅަށް ޔެލޯ އެލަރޓް ނެރެފި

ހުކުރު ދުވަހު ކޯވިޑް ވެކްސިން ފުރިހަމަކުރީ 94 މީހުން

އިތުރު 126 މީހަކު ކޯވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

"ކުރިއަށް އޮތް 36 ގަޑިއިރު ވައިގަދަވާނެ، ދަތުރުކުރާއިރު ސަމާލުވޭ"

މިރޭ ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދިޔައީ ނަފްސާނީ ބައްޔަށް ފަރުވާ ހޯދާ ކުއްޖެއް - ޖެންޑަރ

ރޯގާގެ ޢަލާމާތެއް ހުރެއްޖެނަމަ ފްލޫ ކްލިނަކަށް ދައްކާ!

ފުރަތަމަ ހައި ސްޕީޑު ފެރީ ޓެސްޓުކުރަން މޫދަށް ބާލައިފި

ރެންސޮމްވެއާ ހަމަލާގެ ސަބަބުން އެޗްއެސްސީ ނަތީޖާ ދޫކުރުން ލަސްކޮށްފި

4000 ފުލެޓް އަޅަން ލޯން އެއްބަސްވުމެއް

ދިގު މުއްދަތުގެ ބޭސް ސިޓީއަށް ދެން ބޭސް ދޫކުރަނީ އެއް ފަހަރު

އަލިފުށީ އެއަރޕޯޓުގެ އީއައިއޭގެ މަސައްކަތަށް 3 މަސްދުވަސް ހޭދަވާނެ - އެމްޓީސީސީ

ހޯމަ ދުވަހުން ފެށިގެން އެޗްއެސްސީ އިމްތިޙާންގެ ނަތީޖާ ދޫކުރަން ފަށަނީ

ދަރިވަރުންގެ އިންސާނީ ކަރާމާތް ރައްކާތެރިކުރުމަށް ކޮމިޓީއެއް

ޤައުމީ ތަރައްޤީއާއި އިޤްތިޞާދާ ގުޅުން ހުރި ދާއިރާތަކަށް ސެކްޓަރ ކައުންސިލްތަކެއް

އައްޑޫ މާރާމާރީއާ ގުޅިގެން މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ހިޔާ ފްލެޓްތަކުގެ އަލިފާން ނިއްވާ އާލާތްތައް ޗެކްކުރަނީ

« 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 128 129