ވަފީޤާ ޙާމިދު

1132 ލިޔުން

ރާއްޖެ ދަތުރުކުރަމުންދަނީ ނުރައްކަތެރި މިސްރާބަކަށް - މިނިސްޓަރ އިމްރާން

ޤައުމެއް ކުރިއަރައިދާއިރު ޢިލްމާއި ހުނަރަކީ ވަރަށް މުހިންމުއެއްޗެއް - މިނިސްޓަރ އިމްރާން

މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުގެ ފުރުޞަތު ލިބި، ދޫކޮށްލާ ދަރިވަރުންނާމެދު ފިޔަވަޅުއަޅަނީ

މިދިޔަ އަހަރު އޯލެވެލް އިމްތިޙާނުގެ ގަދަ 10ގައި 404 ދަރިވަރުން

މި ސަރަޙައްދުގެ ޤައުމުތަކުގެ ތެރެއިން ސިއްޙީ ދާއިރާއަށް އެންމެ ބޮޑު ހޭދައެއް ކޮށްފައިވަނީ ރާއްޖެއިން

ސަގާފީ ތަރިކައިގެ ބިލުގެ އިދާރީ ޤާނޫނަށް ދެވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު ރައީސް ތަސްދީޤް ކުރައްވައިފި

ސްރީލަންކާ އާއި ބަންގްލަދޭޝް އެމްބަސީ އެޅުމަށް ހުޅުމާލެއިން ބިން ދޫކޮށްފި

ފޯ ސީޒަނުން ސަލާމަތްކުރި "ޕެގީ" ބޭ އޮފް ބެންގާލަށް!

އިންޓަރނޭޝަނަލް ކޯސްޓަލް ކްލީންއަޕް ޑޭ ފާހަގަކުރުން މިމަހުގެ 21 ގައި

ކުރިޔަށް އޮތް ފަސް އަހަރަށްވެސް ޓޮޕް އެޗީވަރސް އެވޯޑްގެ ސްޕޮންސަރަކަށް އެސްޓީއޯ

ފޮރިން މިނިސްޓަރ މިމަހުގެ 19ގައި ޗައިނާއަށް ފުރާވަޑައިގަންނަވަނީ

މަޑިފުއްޓަށް 400 މެގަވޮޓުގެ ޖަނަރޭޓަރެއް ފޮނުވައިފި

މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުން ކުނި ނަގައިދޭނެ ބަޔަކު ހޯދަނީ

ހުވަދޫ ސްކޫލްގެ ދަރިވަރުންނަށް ފޯރުކޮށްދިން ނާސްތާގައި އެއްވެސް މައްސަލައެއް ނެތް - މިނިސްޓްރީ

އދ.ގެ އިންސާނީ ހައްޤުތަކާއި ބެހޭ މަޖިލީހުގެ 42 ވަނަ ސެޝަންގައި ރާއްޖެއިން ފުރިހަމައަށް ބައިވެރިވާނެ

ޝަޚުޞު އޮޅުވާލައިގެން ރާއްޖެ އެތެރެވާން އުޅުނު މީހަކު އަނެއްކާވެސް ހައްޔަރުކޮށްފި

ދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްޤީގެ ލަނޑުދަނޑިތައް ހާސިލްކުރުމަށް ނޭދެވޭ އާދަތައް ދޫކޮށްލަންޖެހޭ - ޑރ.ޙުސައިން

1089 ގްރާމް މަސްތުވާތަކެތި އަތުލައިގެންފި

ނަފްސާނީ ބަލިމީހުންނަށް އެންމެން އެހީވުމަށް ރައީސްގެ އަނބިކަނބަލުން އިސްތިމާސްކުރައްވައިފި

ރުބެއްލާ ކޮންޓްރޯލްކުރިކަމުގެ އެވޯޑް ރާއްޖެއަށް ލިބެއްޖެ

« 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 56 57