މަރިޔަމް ވަފާ

1471 ލިޔުން

މިހާރު ރާއްޖެއަށް ކުރަމުންދާ ވިއްސާރައިގައި 343 ގެއަކަށް ގެއްލުން ވެފައިވޭ - އެންޑީއެމްއޭ

ހއ.ދިއްދޫ އާއި ފ.ފީއަލީގައިވެސް ކާފިއު ޢިއުލާންކޮށްފި

މިއަދު އެކަނިވެސް 821 ޕޮޒިޓިވްވެ މިއަދުވެސް ޖުމްލަ އަދަދު 1000ން މަތި

އަހުލު ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން 9 ޢާއިލާއެއް އަމިއްލަ ރަށަށް

ރައީސް ނަޝީދަށް ލިބިވަޑައިގެންނެވި ޒަހަމްތަކުގެ ފޮޓޯތައް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އާއްމުކޮށްފި

ކުރިއަށް އޮތް 48 ގަޑިއިރުވެސް ރާއްޖޭގެ މޫސުން ވަރަށް ގޯސް - މެޓު

ވިއްސާރައިގައި އައްޑޫއާއި ފުވައްމުލަކުގައި ފެންބޮޑުވެ، ބައެއް ގެތަކަށް ގެއްލުންތަކެއް!

އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ހަސަން ޒިޔަތު އިސްތިއުފާދެއްވައިފި

ޒީނާރުގެ އައު ފޮތެއް ރައީސްގެ އަނބިކަނބަލުން ނެރެދެއްވައިފި

އައްޑޫއާއި ފުވައްމުލަކުގައި ކާފިއު ވަގުތު އިތުރުކޮށް، 2 ރަށެއްގައި ކާފިއު ޢިއުލާންކޮށްފި

މިރޭވެސް މޫސުން ގޯސް، މޫސުމަށް ސަމާލުވޭ!

ދެކުނު އޭޝިޔާގެ ޤައުމުތަކުގެ ފަތުރުވެރިންނަށް ވިސާ ދިނުން ވަގުތީ ގޮތުން މެދުކަނޑާލަނީ

ކޯވިޑް-19 : ކާފިއު ގަޑި ހަވީރު 4:00އަށް އަވަސްކޮށް، އިތުރު ފިޔަވަޅުތަކެއް

ފްލައިން ސްކޫލާމެދު ރައީސް ފިޔަވަޅު އަޅުއްވައިފި

ފިޠުރު ޢީދު ނަމާދުގެ ބޮޑުޖަމާޢަތް ނުބާއްވާގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި

ޝައްވާލުމަހުގެ ހަނދު ސާބިތުކުރުން މިރޭ އޮންނާނެ

ފިޠުރު ޒަކާތް ބަލައިގަންނާނެ އެންމެފަހު ވަގުތު ހާމަކުރައްވައިފި

ކޯވިޑް-19 : ބިރު ފަހަނައެޅިޔަސް، ނުރައްކާ ކުޑައެއް ނޫން

ރައީސް ނަޝީދަށް ޙަމަލާދިން މީހާގެ ވަނަވަރު ޢާއްމުކޮށްފި

"ދަގަނޑުކޮޅު، ރައީސް ނަޝީދުގެ ހިތް ފޫއަޅުވާލައި ނުގޮސްހުރީ އެންމެ ސެންޓިމީޓަރެއް"

« 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 73 74