ނިއު ޒީލެންޑުގެ ބޮޑުވަޒީރުގެ އިންތިޚާބީ ވަޢުދުތައް ބިނާކުރެއްވީ ކޯވިޑް-19ގެ މައްޗަށް

ޑަބްލިއުއެޗުއޯ އިސްލާހުކުރުމުގެ މަޝްވަރާތަކުން ޖަރުމަނުވިލާތާއި ފަރަންސޭސިވިލާތުން ވަކިވެއްޖެ

ހޮންގުކޮންގުގެ އިސްވެރިންނާ ދެކޮޅަށް އެމެރިކާއިން ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އަޅައިފި

ވެނެޒުއެލާގައި އަޅަފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކާ ޚިލާފުވާ މީހުން ބައިތިއްބަނީ އަވީގައި

ރަޝިޔާއިން ކޯވިޑް-19އަށް ވެކްސިނެއް އުފައްދައިފި

އެއަރ އިންޑިޔާގެ މަތިންދާބޯޓެއް ރަންވޭމަތިން ކަހާލައިގެން ވެއްޓި 14 މީހުން މަރުވެއްޖެ

ބައިރޫތުގެ ގޮވުންތަކާ ގުޅިގެން 16 މީހުން ޙައްޔަރުކޮށްފި

ފަރަންސޭސިވިލާތުގެ ރައީސް ލުބުނާނަށް، ޢާންމުންނަށް ލިބުނު ބޮޑު ހިތްހަމަޖެހުމެއް

ބައިރޫތުގެ ގޮވުންތަކުގައި ގެއްލުނު މީހެއް 30 ގަޑިއިރު ފަހުން މޫދުން ނަގައިފި

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 432 433