އަފްޣާނިސްތާނުގެ އުތުރުގައި ފެންބޮޑުވެ 50 މީހުން މަރުވެއްޖެ

އދގެ މެންބަރު ކަމުގެ ޝަރުޠުތައް ފަަލަސްޠީނުގެ ހަމަވާ ކަމަށް ފާސް ކުރުން އެމެރިކާއަށް ހަޖަމެއް ނުވި

ޣައްޒާގެ ދެކުނުގެ ހަސްފަތާލުތަކުން ތެޔޮ ހުސްވެ, ބަންދު ކުރަން ޖެހިދާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު

އެމެރިކާއިން ޔަހޫދީނަށް ހަތިޔާރު ފޯރުކޮށްދިނުން މެދުކަނޑައިލައިފި

ޔޫކްރެއިނާއި ރަޝިޔާއާ ދެމެދު ވަރުގަދަ ޙަމަލާތަކެއް ބަދަލުކޮށް, ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ދީފި

މެލޭޝިޔާގެ ކާރޫބާރޫ ބޮޑު މަގަކަށް ގަހެއް ވެއްޓި އެކަކު މަރުވެއްޖެ

ޕުޓިން ހަ އަހަރުގެ އައު ދައުރަކަށް ރަޝިޔާގެ ރައީސް ކަމުގެ މަޤާމަށް އިންތިޚާބުކޮށްފި

އީރާނުން އެޓޮމިކް ހަކަތައާ ބެހޭ އިދާރާ އެކު މުހިންމު މަޝްވަރާތަކެއް ބާއްވައިފި

ޣައްޒާގެ ރަފަޙް ހުރަސް ޔަހޫދީ ފައުޖުގެ ބާރުގެ ދަށަށް ގެންގޮސްފި

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 1048 1049