އެމެރިކާގެ ދިހަ ސްޓޭޓަކުން ކޯވިޑްގެ އައު ވައްތަރު

އަފްޣާނިސްތާނުގައި ތިބި އެމެރިކާގެ ސިފައިންގެ ޢަދަދު 2،500 އަށް

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ އިޤްތިޞާދު އިނދަޖެހުމުގެ މަގުމަތީގައި!

ކޯވިޑް މަރުގެ ޢަދަދު ދެ މިލިއަނަށް، ވެކްސިން ނުލިބޭ ޤައުމުތައް ހާސްކަމުގައި

ބައިޑަންގެ ސްޓިމިއުލަސް ޕެކޭޖުގެ ތަފްޞީލް ދެއްވައިފި

ނެދަލޭންޑްސްގެ ސަރުކާރު އިސްތިޢުފާ ދީފި

ބުރެޒިލުގެ ސްޓޭޓަކުން އޮކްސިޖަން ހުސްވެއްޖެ

އިންޑޮނޭޝިޔާއަށް އައި ބާރުގަދަ ބިންހެލުމެއްގައި 34 މީހުން މަރުވެއްޖެ

ޕޯޗުގަލް އަނެއްކާވެސް ފުރަބަންދު

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 511 512