ޔޫކްރެއިނުން ގޮވާން ބަރުކޮށްގެން ހަތަރުވަނަ ބޯޓު ފުރައިފި

44 މުސްލިމުން ޝަހީދުކޮށްލުމަށްފަހު ޔަހޫދީންގެ އުދުވާންތައް ހުއްޓާލައިފި

އެމެރިކާގެ ނިއު މެކްސިކޯގައި މުސްލިމުން މަރަނީ

ޒަޕޮރީޜިޔާ ނިއުކްލިޔަރ ޕްލާންޓަށް ރަޝިޔާގެ އިތުރު ހަމަލާތަކެއް

ޣައްޒާގެ ޝަހީދުންގެ ޢަދަދު 30އަށް، އިސްލާމިކް ޖިހާދުގެ ވަރުގަދަ ރައްދެއް

އެމެރިކާއިން ޔޫކްރެއިނަށް 1 ބިލިޔަން ޑޮލަރުގެ އަސްކަރީ އެހީ

ކިޔުބާގެ ތެޔޮ ރައްކާކުރާ ބަނދަރެއްގައި ރޯވެ، އަނދަނީ

ދެ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި 24 މުސްލިމުން ޝަހީދުކޮށްލައިފި

ދޮގު ޚަބަރު ފެތުރުމުން 49.3 މިލިޔަން ޑޮލަރު ދައްކަން ޖެހިއްޖެ

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 770 771