ވަޤުފް މަޝްރޫޢާއެކު އަހަރަކު 30 މިލިޔަން ރުފިޔާ ވަޤުފު ފަންޑަށް ލިބޭނެ

މިއަހަރުގެ ތެރޭގައި ހުރިހާ އިމާމުން ތަމްރީންކޮށް ނިންމުމަކީ އަމާޒެއް: ޑރ. ޝަހީމް

ޤައުމީ މަޝްރޫޢުގެ ތެރެއިން އަހަރަކު 700 އިމާމުންނަށް ތަމްރީންދެވޭނެ: ޑރ.ޝަހީމް

އިސްލާމީ ކަންތައްތަކާބެހޭ ވުޒާރާއިން މިއަހަރު ކުރާނެ ކަންކަމުގެ އެކްޝަން ޕްލޭން އިފްތިތާޙްކޮށްފި

ވަންދޫގައި އަލަށް ބިނާކުރާ މިސްކިތުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް ފަށައިިފި

މަތިވެރި ކައުންސިލުގެ ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ 1 ވަނަ ޝައިހާއަށް

އަމިއްލަ ގްރޫޕްތަކަށްވެސް ޙައްޖަށް މީހުން ގެންދެވޭނީ ކޯޕަރޭޝަންގެ ކިއު ލިސްޓު ތަރުތީބުން

ގުރައިދޫ މަރުކަޒަށް 32 އެނދު ހަދިޔާކުރައްވައިފި

އައިޔޫއެމް އުނގޫފާރު ލަރނިންގ ސެންޓަރ ހުޅުވައިފި، މިމަހު ކޯސްތައް ފަށާނެ

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 116 117