ދީނީ އެއްބައިވަންތަކަން ކުރިއަރުވާ، އިސްލާމީ އަޤީދާ ވަރުގަދަކުރުމަށް އެތައް މަސައްކަތެއް

ޙައްޖާއި ޢުމްރާގެ ޤާނޫނެއް އެކަށައެޅުމުގެ ބިލު ރައީސް އޮފީހަށް ފޮނުވައިފި

އަމިއްލަ 2 ކުންފުންޏަކުން ހުޅުމާލެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި 2 މިސްކިތް ބިނާކުރަނީ

ސަލްމާން މިސްކިތުގެ މަރާމާތަށް ބޭނުންވާ ސާމާނު ހޯދާ، މަސައްކަތް ފަށަނީ

މިޞްރުގައި ހިންގާ އިމާމުން ތަމްރީންކުރުމުގެ ކޯހެއްގައި ބައިވެރިވުމަށް ހުޅުވާލައިފި

އީމާންކަން ވަރުގަދަކުރެވޭނެ އެންމެ މުހިއްމު ވަޞީލަތަކީ ކީރިތި ޤުރްއާން: ޚުޠުބާ

ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަނުގެ ޙައްޖު ދަތުރަށް ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން އެއްވެސް ޚަރަދެއް ނުކުރޭ: މިނިސްޓަރ

"ޒަކާތު ނަފާ" ޕްރޮގްރާމް ފެށުމަށް އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފި

ފައިސާއާއި ބާރު އޮތްހާ ދުވަހަކު މީހުންނަށް ކަންކަން ދަސްކޮށްދީ ސަދަޤާތް ކުރޭ: މެންކް

1 2 ... 10 11 12 13 14 15 16 ... 105 106