ވިލާކޮލެޖްގެ ފުނަދޫ ކެމްޕަހުގައި ހިއުމަން ރިސޯސް މެނޭޖްމެންޓްގެ ޑިގްރީކޯހެއ

ބްރިޖަށް "ޗައިނާ މޯލްޑިވްސް ފްރެންޑްޝިޕް ބްރިޖް"ގެ ނަން ދިނުމަށް އެދިވަޑައިގެންފި

ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި މަސްތުވާތަކެތީގެ ވިޔަފާރިކުރި މީހަކު އުމުރަށް ޖަލަށް

ިއެދުރުހިޔާގެ ފްލެޓްތަކަށް ހޮވުނު ފަރާތްތަކުގެ ވަގުތީ ލިސްޓު އާއްމުކޮށްފ

ހުޅުމާލޭ ސިނާއީ ސަރަހައްދުން ބިންދޫކުރުމަށް ހުޅުވާލައިފި

ސަފާ ސްރީލަންކާއިން ރާއްޖެ ގެނެސްފި

ވިލިނގިލީ އަތޮޅު ކައުންސިލާއި ފަސް ރަށު ކައުސިލެއްގެ އިންތިޚާބު

އޯލެވެލް އިމްތިހާންގައި 5 މާއްދާއިން ފާސްވި އިންސައްތަ އިތުރުވެއްޖެ

އަތޮޅުތެރޭގައި ގެދޮރުވެރިކުރުމުގެ 9 މަޝްރޫޢެއްގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ކުރިއަށް