ވަރަށް އަވަހަށް ޖަޕާނު އެމްބަސީއެއް ރާއްޖޭގައި ހުޅުވާނެ - ސަފީރު

އެމްބީސީ ނިއުސްގެ އެންޑްރޮއިޑް އެޕް ތައާރަފް ކޮށްފި

މިއަހަރުގެ ހޫނުގަދަ ދުވަސްތައް މޭ މަހާއި ހަމައަށް ދެމިގެންދާނެ-

މާލޭގެ އިތުރު ސަރަހައްދެއް ހިނގާފައި އުޅޭ ސަރަހައްދެއްގެ ގޮތުގައި

މިނިވަން 50 އާގުޅިގެން މާލޭގައި އިތުރު ޕާކްތައްހަދާ ރީތިކުރަނީ

މާލޭގައި ވެހިކަލް ދުއްވުމުގެ އުސޫލަށް މިއަހަރު އަމަލުކުރަނީ

ކޮޅުނބުގެ ޑޮކްޔާޑުގައި އޮތް މިފްކޯގެ ބޯޓެއްގައި ރޯވެއްޖެ

މިއަހަރު ތެރޭ ގދ. ތިނަދޫން އިތުރު 55 ހެކްޓަރު ބިން ހިއްކަނީ

ބްރިޖްގެ ޑިޒައިން ޖޫންމަހު ނިންމާ އެޕްރޫވް ކުރަނީ