މަޝްހޫރު ޅެންވެރިޔާ ދަރަވަންދޫ ސައީދު އަލިފުޅު ނިޔާވެއްޖެ

އިބްތިހާލަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރި ދޮންކާފަ ހައްޔަރުކޮށްފި

އަތޮޅުތެރޭގައި ހުޅުވުނު ފުރަތަމަ ފޮރެންސިކް ލެބް ކުޅުދުއްފުށީގައި

ފުލުހުންގެ 82 ވަނަ އަހަރީދުވަސް ކުޅުދުއްފުށީގައި ފާހަނގަކޮށްފި

ސައްމާހުއަށް އިންޑިޔާގައި ފަރުވާދެމުންދަނިކޮށް މަރުވެއްޖެ

ގައިދީންގެ ފަންނުވެރިކަން ދައްކުވައިދޭ މައުރަޒެއް މިއަދު ހުޅުވަނީ

ހުޅުމާލެ ދެވަނަ ފިޔަވަހި ފެހި ކުރުމުގެ މަޝްރޫއު ފަށައިފި

ހިއުމަން ޓްރެފިކިންގ ހުއްޓުވުމަށް ބޮޑު ކޭމްޕޭނެއް ފަށަނީ

އޭސީސީގެ ތަހުގީގު ޓީމުތައް އަތޮޅު ތެރޭގައި ހަރަކާތްތެރިވަނީ