ތިންވަނަ ޑިވިޝަން ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފައިނަލްގެ ފަހު ޖާގަ ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ހޯދައިފި

މާލޭގެ ފަޅުގައި އޮތް ލޯންޗެއްގެ ތެރެއިން ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ބަނގުރާ ފުޅިތަކެއް

"ގާސިމް އިބްރާހިމް އެވޯޑް ފޯރ އެކްސެލެންސް" ހަތަރު ދަރިވަރަކަށް ދީފި

ހާހަށްވުރެ ގިނަ ޑޮލަރު ފޭރިގަތް މީހެއްގެ މައްސަލަ ޕީޖީއަށް12

މަޑޫގަލި ރިސޯޓް، ބްލޫލެގޫން އިންވެސްޓްމަންޓާ ހަވާލުކުރުމުމަށް އަމުރުކޮށްފި

ރާއްޖޭގެ ޚާރިޖީވަޒީރު ޑރ. ޢަބްދުއްޞަމަދު ޢަބްދުﷲ އަވަހާރަވެއްޖެ

ނޮވެމްބަރު 2 ގައި ފުރަތަމަ ބުރު ބާއްވަން ކެންޑިޑޭތުން އެއްބަސްވެއްޖެ

ޗެންޕިއަންސް ލީގް ކާމިޔާބުކުރެވޭ ފެންވަރު މެންޗެންސްޓާރގައި އެބަހުރި ކޯޗް މޯއެސް ބުނެފި

03މަސްދުވަހަށް ހުޅުމާލެއަށް ނޭރުމަށް މީހެއްގެ މައްޗަށް ދެވަނަ ފަހަރަށް ކޯޓުން ޝަރުޠު ކޮށްފި.