ފިލްމް އެވޯޑްގެ ފީޗަރ ފިލްމްގެ ބައިން އެންމެ މޮޅު ފިލްމަކަށް އިނގިލި

ދަމަނަ ވެށީގެ ނަމުގައި ސިއްހީ ހިދުމަތްދޭ މަރުކަޒެއް މާލޭގައި ހުޅުވައިފި

މިއަދު ބާއްވަން ތާވަލްކުރި، ޝިޔާމްގެ ޝަރީއަތް ކެންސަލްކޮށްފި

މަގުމަތީގެ ރައްކާތެރިކަމާގުޅޭ ޤައުމީ ކެންޕޭން ރަސްމީގޮތުން އިފްތިތާހްކޮށްފި

ފާރެއް ވެއްޓި، ދެ ސައިކަލަކަށް އެކިވަރުގެ ގެއްލުން ވެއްޖެ

ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލް މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނާއި 160 ވުރެ ގިނަ ތަން ޚިލާފްވި

ތަމްރީނު ލިބިފައިވާ މުވައްޒަފުންގެ ދަތިކަން ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާއަށް

ރައީސްގެ ދެކަނބަލުން ނައިފަރަށް ވަޑައިގެންފި

އެދުރު ހިޔާގެ ފްލެޓްތައް މި މަސް ނިމޭއިރު ހަވާލުކުރެވޭނެ- އެޑިޔުކޭޝަން