ކޫއްޑޫ އެއަރޕޯޓް ތަރައްގީކޮށް ހިންގުމަށް، ސިންގަޕޫރުގެ ކުންފުންޏަކާ ހަވާލުކޮށްފި

އިންތިހާބުގެ ބްރޯޑްކާސްޓިން ކަވަރޭޖް މޮނިޓަރކުރުމުގެ މަސައްކަތް އެމްބީސީ އިން ފަށައިފި

އޭޑީކޭގެ އާ އިމާރާތުގެ ކުރެހުން ފާސްކުރުމަށް ސިޓީކައުންސިލަށް ފޮނުވައިފި