ސްރީލަންކާގައި ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާގައި މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 290 އަށް

ބަރުލަމާނީ ޙަޔާތުގައި ވަކި ޕާޓީއަކަށް ލިބުނު އެންމެ ބޮޑު ކާމިޔާބީ އެމްޑީޕީއަށް

ބޯކޮށް ވާރޭވެހި މާލޭގެ މަގުތަކުގައި ފެން ބޮޑުވެއްޖެ

މިހާތަނަށް ގުނާފައިވާ ވޯޓުފޮށިތަކުގެ ނަތީޖާއަށް ބަލާއިރު، ކުރީގައި އުޅުއްވަނީ އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް