ބޯކޮށް ވާރޭވެހި މާލޭގެ މަގުތަކުގައި ފެން ބޮޑުވެއްޖެ

މިހާތަނަށް ގުނާފައިވާ ވޯޓުފޮށިތަކުގެ ނަތީޖާއަށް ބަލާއިރު، ކުރީގައި އުޅުއްވަނީ އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް