މި ސަރުކާރުން ސިއްހީ ދާއިރާއަށް ބޮޑު އިންގިލާބެއް ގެންނާނެ-ޒުހޫރު

ސުޕަރ ސްޕެޝަލިސްޓުންގެ މާލެއާއި އަތޮޅުތެރޭގެ 9 ތަނަކުން ދެނީ

ދަރިވަރުން ތެލެސީމިއާއަށް ހޭލުންތެރިކުރުވުމަކީ ސަރުކާރުގެ އަމާޒެ

ތެލެސީމިއާއަށް ޓެސްޓުކުރުން އަދިވެސް އިތުރުކުރަން ޖެހޭ - ޝީ

އޮކްޓޯބަރުގެ ކުރިން ގްރޭޑް 7 ގެ ހުރިހާ ދަރިވަރުން ސްކްރީނުކުރާނީ

ހައްދުންމަތީ ކުނަ ހަންދޫގައި އެސްޓީއޯއިން ބޭސްފިހާރައް ހުޅުވައިފި

އާއިލީ ޑޮކްޓަރުންގެ ހިދުމަތާއިގުޅޭ އުސޫލެއް ނެރެފި

ހޭންޑް ފުޓް އެންޑް މައުތު ބައްޔަށް ސަމާލުވުމަށް އަންގައިފި

ސްޕަރ ސްޕެޝަލިސްޓުންގެ ހިދުމަތް އަތޮޅުތަކުން

1 2 ... 93 94 95 96 97 98 99 ... 101 102