ހދ އަތޮޅު ހެލްތު ސަރވިސްއިން ކުޅުދުއްފުށީގެ އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނަށް ޚާއްޞަ ޕްރޮގުރާމެއް ހިންގައިފި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ"ހެލްތް ރިސަރޗް އެވޯޑް" އަށް ކުރިމަތި ލުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފި

ޓްރީޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލުން ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތަކުގެ އަގުތަކަށް ހެޔޮ ބަދަލުތަކެއް ގެނެސްފި

ޑރ.ޢަބްދުއްޞަމަދު މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލުގައި މެޑިކަލް އައި ކޭމްޕެއް ފަށައިފި

ކޮންޓްރޯލްޑްރަގް ލިޔާ ބޭސްސިޓީގެ ވަގު ފޮތްތަކެއް ދައުރުވަނީ

އުރަމަތީގެ ކެންސަރާ ބެހޭގޮތުން ބޭއްވި ކޮންފަރެންސް ނިންމާލައިފި

ބ.އަތޮޅުގައި ޑެންގީހުން ފެތުރެމުންދާތީ ސަމާލުވުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފި

އުރަމަތީގެ ކެންސަރާބެހޭ ކޮންފަރެންސެއް ރާއްޖޭގައި ފަށައިފި

ޚާއްޞައެހީއަށް ބޭނުންވާ ބ. އަތޮޅުގެ 16 މީހަކަށް އެންސްޕާއިން ފޮރޮޅުލީ ގޮނޑި ހަދިޔާކޮށްފި

1 2 ... 115 116 117 118 119 120 121 ... 203 204