ފަސްވަނަ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޓީޗަރސް ކޮންފަރެންސް އައްޑޫ ސިޓީގައި ފަށައިފި

ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީން ދޭ ސްކޯލަރޝިޕްތަކަށް ހޮވުނު ދަރިވަރުންނާއި ލިޔުން ޙަވާލުކޮށްފި

އައިޔޫއެމް އިން ބޭއްވި ޢިލްމީ ކުރިއެރުމާބެހޭ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މަހާސިންތާ ނިންމާލައިފި

ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ދިވެހި ޓީޗަރުން ހޯދަނީ

300އަށްވުރެ ގިނަ ބައިވެރިންނާއެކު އައިޔޫއެމް އިން އިލްމީ ކުރިއެރުމާބެހޭ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މަހާސިންތާ ފަށައިފި

މެޕްސް ކޮލެޖުން އޮންލައިންކޮށް ކިޔެވުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފި

ތިން ރަށެއްގެ ސްކޫލުގައި އިތުރު ކްލާސްރޫމްތަކެއް އެޅުމަށް 3 ކުންފުންޏަކާ ހަވާލުކޮށްފި

"ލިސިޕްރިޔާ" ކުޑަކުޑަ، ކްލައިމެޓް އެކްޓިވިސްޓު!

ލިމްކޮކްވިންގ ޔުނިވަރސިޓީން ރާއްޖޭގެ 10 ދަރިވަރުންނަށް ހިލޭ ކިޔެވުމުގެ ފުރުސަތު ލިބިއްޖެ

1 2 ... 8 9 10 11 12 13 14 ... 145 146