އެލައިޑުން "މޮޓޯ އެންޑް ހޯމް ކެމްޕެއިން" ފަށައިފި

އައިޓީއެފްސީން ރާއްޖެއަށް 1.5 ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ އެހީ

ފަތުރުވެރިކަން - ޤައުމީ އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ އެންމެ ބޮޑު ޙިއްސާ

ރޯޑް ޓު 2030 ސަމިޓް - ޑިޖިޓަލް ދާއިރާގެ ވިޔަފާރިތައް އެއްތަނަކުން

ބަދަލުގެ ގޮތުގައި އެކި ފަރާތްތަކަށް ބިލިއަނަކަށްވުރެ ރުފިޔާ ސަރުކާރުން ދައްކައިފި

އިންކަމް ޓެކްސްއިން އަހަރަކު 600 މިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ލިބޭނެ

މިހާތަނަށް އެހީގެ ގޮތުގައި 3.2 ބިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިފައިވޭ - ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ

ރާއްޖެއަށް ވިޔަފާރީގެ ފުރުސަތުތައް ހޯދަން ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަންއާއެކު މަޝްވަރާކޮށްފި

15ވަނަ ހޮޓެލް އޭޝިޔާ އެގްޒިބިޝަން ދަރުބާރުގޭގައި ފަށައިފި

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 485 486