މާފަރު އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓުގައި ސިޓީ ހޮޓަލެއް ތަރައްޤީކުރަނީ

ފެބްރުއަރީ މަހު ރަސްމީ ރިޒާވް އިތުރުވެއްޖެ

ދިވެހީންނަށް ފުދޭ މިންވަރަށް ކާބޯތަކެތި އުފެއްދުމުގެ ބިޔަ މަޝްރޫޢެއް އުތުރު ތިލަފަޅުގައި ފަށަނީ

މިރޯދަމަހު ކާބޯތަކެތީގެ އަގު ނުއުފުލި، ހުސްނުވެ ލިބުނީ ދުރާލާ ސަރުކާރުން އެޅުއްވި ފިޔަވަޅުތަކުން!

ފައިސާ ޗާޕުކުރުން ހުއްޓާލައި، ޚަރަދު ކުޑަކުރުމުގެ ހެޔޮ އަސަރު ފެނޭ: އެމްއެމްއޭ

އުތުރު ތިލަފަޅުގައި ދަނޑުވެރިކަމުގެ އިޤްތިޞާދީ ސަރަހައްދެއް ތަރައްޤީކުރަނީ

ސީ-ޓު-އެއަރ ކާގޯ ޓްރާންސްޝިޕްމަންޓްގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް 3 ފަރާތަކާއެކު އެމްޕީއެލްއިން ސޮއިކޮށްފި

ސިޓީތަކާއި އަތޮޅުތަކުގައި ފަސޭހައިން ޕާސްޕޯޓް ލިބޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސަން ފަށައިފި

ޖަނަވަރީމަހު އެންމެ ގިނައިން ގްރީން ޓެކްސް ލިބުނީ ކ. އަދި ރ. އަތޮޅުން

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 1276 1277