ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގެ ޝަރަފުވެރި 3 އެވޯޑެއް ރާއްޖެއަށް

ޖުލައި މަހު މީރާ މެދުވެރިކޮށް ދައުލަތަށް 2.16 ބިލިއަން ރުފިޔާ

ފަތުރުވެރިމުގެ ދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންގެ ދަފްތަރުގެ އެޕްލިކޭޝަން ތައްޔާރުކޮށްދޭން ހުޅުވާލައިފި

އެސްޓީއޯގެ ނަމުގައި ފައިސާ ހޯދަން ގުޅާތީ ސަމާލުވުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފި

އިލެކްޓްރިކް މަތިންދާބޯޓުތައް ބާޒާރަށް ނިކުންނަނީ!

އެމްޑީޕީ ޒުވާނުންގެ ގޮފީގެ ކޮންގްރެސް މިމަހުގެ 30 އާއި 31ގައި

އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ މަޢުރަޒާ ގުޅޭގޮތުން މައުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުމެއް ތިނަދޫގައި ބާއްވައިފި

އިއްތިހާދު އެއަރވޭސްގެ ޑްރީމްލައިނާގެ ދަތުރުތައް ރާއްޖެއަށް ފަށަނީ

ކުޅުދުއްފުށީ އެއަރޕޯޓަށް ޑިމާންޑު ބޮޑުވެ، މިމަހުގެ 17ވަނަ ދުވަހާ ހަމައަށް ފުލްވެއްޖެ

1 2 ... 5 6 7 8 9 10 11 ... 449 450