ފުރަތަމަ 4 މަހު ދަޢުލަތަށް 12.4 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ އާމްދަނީއެއް، މިއީ %4.2 ކުރިއެރުމެއް

އުރީދޫގެ ފުރަތަމަ ޑިޖިޓަލް ރަށަކަށް، ނ. ލަންދޫ

ޔޫކޭ މަޝްވަރާ، މިއީ އިޤްތިޞާދު ކުރިއެރުވަން ކުރެވުނު ކާމިޔާބު މަސައްކަތެއް: ވަޒީރު ސައީދު

އަޟުޙާ ޢީދު ބަންދުގައި ބޭންކް ހުޅުވާނީ ޖޫން 18 ގައި

މެދުރާސްތާ ބަޖެޓު އެކުލަވައިލުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

މޯލްޑިވްސް ފުޑް ކާނިވަލް ޖުލައި މަހު ބާއްވަނީ

މިފްޒާ ވުޖޫދަށް ގެނެސް އިޤްތިޞާދުގެ ވަރުގަދަ ތަނބަކަށް ހެދުމަށް އިނގިރޭސިވިލާތުގެ އެހީތެރިކަން ލިބޭނެ: ވަޒީރު

4 މަސްދުވަހުން ފަތުރުވެރިކަމުގެ އަމާޒުގެ %25 ހާސިލްވެއްޖެ: ފާޠިމަތު ތަޢުފީޤް

ޗައިނާއިން ރާއްޖެއަށް ލައްކައަކާ ގާތްކުރާ އަދަދަކަށް ފަތުރުވެރިން

1 2 ... 5 6 7 8 9 10 11 ... 1293 1294