އަޙްމަދު ނާސިޙް

2896 ލިޔުން

ރަސްކަމުގެ ތަހުތުގައި ޗާލްސް 3 ވެޑުވުން: 70 އަހަރަށްފަހު ފުރަތަމަ ކޮރެނޭޝަން

2022 : އިޤްތިޞާދު އިއާދަކުރަން ކުރި މަސައްކަތުގައި ކާމިޔާބީތަކެއް ލިބުނު އަހަރެއް

ދަރަނިވެސް ދެއްކޭނެ؛ ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތައްވެސް ކުރިއަށްދާނެ: ފައްޔާޟް

މަޑިވަރު އެއަރޕޯޓް ހިންގުން އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަނާއި ހަވާލުކޮށްފި

އިސްލާމްދީނުގެ ޞައްޙަ ޢަޤީދާ، ރަނގަޅު ގޮތުގައި ދަރިންނަށް ފޯރުކޮށްދޭން ޚާއްޞަ ސަމާލުކަމެއް ދޭންޖެހޭ: ރައީސް

ޒުވާނުންގެ މެދުގައި ފޭސްބުކްއަށް އޮތް މަޤްބޫލުކަން ކުޑަވެ، އިންވެސްޓަރުންނަށް ކަންބޮޑުވުން

ފްލައިންގ ސްކޫލްގެ ދަރިވަރުންގެ ކިޔެވުން އަލުން ފެށުމަށް މަސައްކަތްތަކެއް ދަނީ ކުރެވެމުން: ރައީސް

ރައްޔިތުން ބޭނުންވިގޮތަށް ފިއްލަދޫގެ އިހްތިސާސްގެ ތެރޭގައި ދައްޕަރު އަލުން ހިމަނުއްވައިފި

ދުވަސްވީ ސިޔާސަތުތަކަށް އިންޤިލާބީ ބަދަލެއް ގެންނަންޖެހޭ - ރައީސް

ފަރަށް އަރާފައިވާ ބޯޓުގެ ކެޕްޓަން ވަނީ އިހުމާލުވެފައި!

ރާއްޖެ ތަރައްގީކުރަނީ 3 ރީޖަން، 6 ޒޯން އަދި 20 އައިލެންޑް ކްލަސްޓަރއަށް ބަހާލައިގެން

މިއަހަރު ދުނިޔޭގެ އިޤްޠިޞާދަށް 5.6 އިންސައްތައިގެ ކުރިއެރުމެއް ލިބިދާނެ

ކާނާ ޔަޤީންކަމަށް ރާއްޖޭގައި ގޮދަން ފުށް އުފައްދަން ފަށަނީ

ކޯވިޑް-19 : އައްޑޫ ސިޓީން މީހަކު ނިޔާވެއްޖެ

ހަމަލާތަކާއި ގުޅިގެން އިޒްރޭލްގެ ވިޔަފާރިތަކަށް ބޮޑު ގެއްލުމެއް

ވިޔަފާރީގެ އެއްބަސްވުމެއް ޤާއިމްކުރުމަށް ޔޫކޭއިން އޮސްޓްރޭލިއާއަށް ހުށަހަޅައިފި

ބޮމުގެ ހަމަލާއާ ގުޅިގެން ހައްޔަރުކުރި ފާތިހު ޕޮލިހުން ކެނޑުނީ މިއަހަރު!

ތަހުޤީޤުކުރުމަށޭ ކިޔަފާއި ހައްޔަރުކުރުމަކީ ޤާނޫނު ދަންނަކަމެއް ނޫން: ޝަމީމް

1

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ރީޓެއިލް ވިޔަފާރިތަކަށް ކުރިއެރުން

އީޔޫގެ އިންވެސްޓްމަންޓް އެއްބަސްވުންތައް މަޑުޖައްސާލަން ޖެހިދާނެކަމުގެ އިންޒާރެއް ޗައިނާއަށް

« 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 144 145