އަޙްމަދު ނާސިޙް

2315 ލިޔުން

ސަރުކާރު ކުންފުނިތަކުން ޑިވިޑެންޑްގެ ގޮތުގައި ދައުލަތަށް ބިލިއަނަކަށްވުރެ ރުފިޔާ

މަސްވެރިންގެ ދުވަހަށް ޚާއްސަކޮށްގެން އެކްސްޕޯއެއް ބާއްވަނީ

މަޝްހޫރު ބާސެލޯނާ ދަނޑުގައި ރާއްޖެ އިޝްތިހާރުކޮށްލައިފި

އިނގިރޭސިވިލާތުން ޒިޔާރަތްކުރާ ފަތުރުވެރިން އިތުރުކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށްފި

ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއިން މީހުން ތަމްރީންކުރުމަށް ލިމްކޮކްވިންގއާއެކު އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފި

އައްޑޫ ސިޓީގެ ފަތުރުވެރިކަން ކުރިއެރުވުމަށް ޚާއްސަ މަސައްކަތްތަކެއް ހިންގަނީ

ރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޓީމުތަކުގެ ޖާޒީގައި ރާއްޖެ އިޝްތިހާރުކުރަނީ

މިއަހަރުގެ ޑަބްލިޔުޓީއެމް ފެއަރ ކާމިޔާބު - އެމްއެމްޕީއާރުސީ

ފަތުރުވެރިކަން އިޝްތިހާރުކުރުމަށް އިތުރު ހަރަކާތްތައް ބާއްވާނަން - އެމްއެމްޕީއާރުސީ

ދިވެހި ކުޅުންތެރިންނަށް ސެލްޓަވީގޯގެ އެކަޑަމީން ތަމްރީން ފުރުޞަތުތައް ހޯދައިދިނުމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށްފި

ފުޓްބޯޅަ ކްލަބެއް ސްޕޮންސަރކުރުމުން ފަތުރުވެރިކަމަށް ފައިދާކުރާނެތަ؟

ސެލްޓާވީގޯގެ ރަސްމީ ސްޓޭޑިއަމްއަށް ޓުއަރިޒަމް މިނިސްޓަރ ޒިޔާރަތްކުރައްވައިފި

ސެލްޓަވީގޯ ސްޕޮންސަރކުރީ ފަތުރުވެރިކަމުގެ އިތުރުން މުޅި ރާއްޖެއަށް ފައިދާކުރާނެތީ- އަލީ ވަޙީދު

މިހާތަނަށް އެންމެ ގިނަ ފަތުރުވެރިން ޒިޔާރަތްކުރީ ޗައިނާއިން

ފަތުރުވެރިން ޒިޔާރަތްކުރި މިންވަރު 15.8 އިންސައްތަ އިތުރުވެ، ޖުމްލަ އަދަދު 1.2 މިލިއަނަށް އަރައިފި

މަންތާ އެއަރގެ 3 ވަނަ ސީ-ޕްލޭން ރާއްޖެ ގެނެސްފި

ޑަބްލިޔުޓީއެމް ފެއަރގައި ރާއްޖޭގެ 63 ކުންފުންޏަކުން ބައިވެރިވާނެ

އަންނަ އަހަރަށް 39.6 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެއް!

ޖަޕާން ޓޫރިޒަމް އެކްސްޕޯއަށް ރައީސް ޒިޔާރަތްކުރައްވައިފި

ޖަޕާނުގެ އިޤްތިޞާދާބެހޭ ވަޒީރު އިސްތިއުފާދެއްވައިފި

« 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 115 116