އަޙްމަދު ނާސިޙް

2906 ލިޔުން

ސަފަރުމަހުގެ ފަނަރަވިލޭރޭ: ސުޕަރ ބުލޫ މޫން އާއި ސަޓާންވެސް ފެންނާނެ

ޑްރައިވަރަކާއި ނުލައި ދުއްވާ "ރޮބޯ" ޓެކްސީގެ ޚިދުމަތް އެމެރިކާގައި ފަށަނީ

ޖަމުޢިއްޔާތަކެއް އުވާލެއްވުމަށް ނެރުއްވި އިއުލާން ބާތިލް!

ފުޅަނދުބުރަށް މިއަހަރުވެސް ބޮޑު ތަރުހީބެއް؛ ކުޑަކުދިންގެ ޝައުގުވެރިކަން ބޮޑު

ހއ. އިހަވަންދޫ ބިން ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް ނިންމާލައިފި

ނަފްރަތު އުފެދުމަށް ހިންގާ އަމަލުތައް ހުއްޓުވުމަށް އަވަސް ފިޔަވަޅުތަކެެއް އަޅަންޖެހޭ

އިމިގްރޭޝަނާއި ގުޅޭ ފަހުމުނާމާގެ ސަބަބުން އޮފިޝަލުންގެ ޤާބިލްކަން އިތުރުކުރުމަށް ފުރުޞަތުތައް ލިބިގެންދާނެ: ޝާހިދު

ރިޔާސީ އިންތިހާބު : ވޯޓް ފޮށި ބަހައްޓަން 23 ރިސޯޓަކަށް އިތުރު ފުރުސަތެއް

ބޮލަކަށް 3500 ރުފިޔާގެ މަގުން މުދަލު ޒަކާތުގެ ގޮތުގައި 26.7 މިލިއަން ރުފިޔާ

ޗެޓްޖީޕީޓީއާ ވާދަކުރަން އިލޮން މަސްކު ކުންފުންޏެއް ލޯންޗުކޮށްފި

ރަސްކަމުގެ ތަހުތުގައި ޗާލްސް 3 ވެޑުވުން: 70 އަހަރަށްފަހު ފުރަތަމަ ކޮރެނޭޝަން

2022 : އިޤްތިޞާދު އިއާދަކުރަން ކުރި މަސައްކަތުގައި ކާމިޔާބީތަކެއް ލިބުނު އަހަރެއް

ދަރަނިވެސް ދެއްކޭނެ؛ ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތައްވެސް ކުރިއަށްދާނެ: ފައްޔާޟް

މަޑިވަރު އެއަރޕޯޓް ހިންގުން އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަނާއި ހަވާލުކޮށްފި

އިސްލާމްދީނުގެ ޞައްޙަ ޢަޤީދާ، ރަނގަޅު ގޮތުގައި ދަރިންނަށް ފޯރުކޮށްދޭން ޚާއްޞަ ސަމާލުކަމެއް ދޭންޖެހޭ: ރައީސް

ޒުވާނުންގެ މެދުގައި ފޭސްބުކްއަށް އޮތް މަޤްބޫލުކަން ކުޑަވެ، އިންވެސްޓަރުންނަށް ކަންބޮޑުވުން

ފްލައިންގ ސްކޫލްގެ ދަރިވަރުންގެ ކިޔެވުން އަލުން ފެށުމަށް މަސައްކަތްތަކެއް ދަނީ ކުރެވެމުން: ރައީސް

ރައްޔިތުން ބޭނުންވިގޮތަށް ފިއްލަދޫގެ އިހްތިސާސްގެ ތެރޭގައި ދައްޕަރު އަލުން ހިމަނުއްވައިފި

ދުވަސްވީ ސިޔާސަތުތަކަށް އިންޤިލާބީ ބަދަލެއް ގެންނަންޖެހޭ - ރައީސް

ފަރަށް އަރާފައިވާ ބޯޓުގެ ކެޕްޓަން ވަނީ އިހުމާލުވެފައި!

« 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 145 146