ދިވެހި ކުންފުންޏެއްގެ ފުރަތަމަ ހިންދީ ފިލްމް ފަރިވާ ފިލްމްސް އިން

މޯލްޑިވިއަން އައިޑަލްއަށް ބޮޑު ތަރުހީބެއް

މޯލްޑިވިއަން އައިޑޮލްގެ ޓީމް މުމްބާއީގައި

ސާރކް އާރޓްފެސްޓިވަލަށް ރާއްޖެއިން އަފްޣާނިސްތާނަށް 4 ފަންނާނަކު

ނޮއިޑާ ފިލްމް ސިޓީއިން ދިވެހިންނަށް ތަމްރީނުގެ ފުރުސަތުހޯދަނީ

މޯލްޑިވިއަންއައިޑަލްއަށް ޕީއެސްއެމްއިން ތައްޔާރުވަނީ

"މިކޮއެ ބައްޕަ ބައޭ ބައޭ" ދެވަނަ ފަހަރަށް އޮލިމްޕަހުގައި އަޅުވަނީ

"މިކޮއެ ބައްޕަ ބައޭ ބައޭ" ރޭ އޮލިމްޕަހުގައި އަޅުވައިފި

ޕީ.އެސް.އެމްއާއި އެން.ސީ.އޭ ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރަނީ