ޗައިނާގެ އެއާޕޯރޓެއްގައި ހުރި ފިހާރައެއްގައި ރޯވެ ފްލައިޓްތައް ޑިލޭވެއްޖެ

ތުރުކީވިލާތުގެ ބޭންކުތަކަށް އީރާނާއެކު ފައިސާގެ މުޢާމަލާތްތައް ކުރެވޭނެ

ޠޫފާންގެ ސަބަބުން އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ބޮޑު ޞަރަހައްދަކުން ކަރަންޓް ކެނޑިއްޖެ

ހަނގުރާމަވެރި ޖަމާޢަތުގެ ސަޢުދީ ލީޑަރަކާ ސުވާލު ކުރަން ފަށައިފި

އިންޑިއާގައި އިމާރާތެއް ވެއްޓި 7 މީހުން މަރުވެއްޖެ

ވިލާތުގެ އިއްތިހާދާއިއެކު ބޭއްވި ވާހަކަތައް ކާމިޔާބު- އީރާން

ޙަރަދުކުޑަކުރުމަށް ގްރީސްއިން އަޅާ ފިޔަވަޅުތަކުން ވަޒީފާގެ ބާޒާރު ހީނަރުވަނީ

އަފްޣާނިސްތާނުގައި އަންހެނުންނަށް ކުރާ އަނިޔާ 2013ގައި އާދަޔާ ޚިލާފަށް އިތުރުވެއްޖެ

އެމެރިކާގެ ރައްޔިތުން މިވަގުތު ލުބްނާނަށް ދަތުރު ނުކުރުމަށް ގޮވާލައިފި