ލިބުނު ޝަކުވާތަކަށް ބަލައި ޑީއެންއާރަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް ގެނެސްފި

ނޮޅިވަރަމް ކައުންސިލްގެ ބައި-އިލެކްޝަން ޕީ.ޕީ.އެމް ކާމިޔާބުކޮށްފި

މާލިއްޔަތު ކޮމެޓީގެ މުޤައްރިރުކަމަށް ޢަބްދުﷲ ޖާބިރު ހޮވައިފި

އިލެކްޝަނުން ލިޔުންތަކެއް ނައްތާލާކަމަށްބުނެ ޖޭޕީން ހުށަހެޅި މައްސަލަ ފުލުހުން ބަލަންފަށައިފި

ސުޕްރީމްކޯޓުގެ އަމުރާއި ޚިލާފަށް އިންތިޚާބުގެ ދެވަނަބުރު ނުބާއްވާނެ

ރާއްޖޭގެ ޑިމޮކްރަސީ އިތުރަށް ވަރުގަދަކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުމަށް ގޮވާލައިފި

ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ވޯޓު އެހެން ރާއްޖެއެއް ހޯދުމަށްކުރާ އުންމީދު ހަޤީޤަތަކަށް

ޕީޕީއެމްއާއި އެކު ކޯލިޝަން ހެދުމަށް ޖޭޕީން ނިންމައިފި

ތޮއްޑޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ފުލުހުންގެ އިދާރާއަށް ރޭ ހާޒިރުކޮށްފި