އެފްއެސްއެމްގެ ޓަރމިނަލެއް ތިނަދޫގައި ހަދަނީ

ޒަމާނީ ޑޮކް ޔާޑެއް ޤާއިމްކުރުމަށް އެމްޓީސީސީން ނިންމައިފި

ގްލޯނެޓް އެޑިއުކޭޝަން ފެއަރ ނިމިއްޖެ

ތުރުކީ ދަތުރުފުޅަށްފަހު، ފޮރިން މިނިސްޓަރ ރާއްޖެ ވަޑައިގެންފި

ރަސްރަނި ބަގީޗާއަށް ބޭރު މީހުންގެ ފަރާތުން ބޮޑު ތަރުޚީބެއް ލިބޭ

ކުޅުދުއްފުށީ މަގުތަކުގައި ތާރު އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

ދިގުރަށުން ފެނުނީ ގޮވާ ޒާތުގެ އެއްޗެއް ނޫން- އެމްއެންޑީއެފް

ބަލިހާލަތު ހުރިގޮތުން ޤާސިމް އިބްރާހީމް ގޭބަންދަށް ބަދަލުކުރަނީ

"އެހެން މީހުންނަށް ނުދޭ ހައްޤުތައްވެސް ގާސިމްއަށް ވަނީ ދީފައި"