ދަޢުވާނުކޮށް ދޫކޮށްލެވޭ ވަރަށް ޝަރުތު ފުރިހަމަވެފައިވަނީ 420 ފަރާތެއް- ޕީޖީ

ފުރުޤާން މިސްކިތް މިއަދު އަޞުރުނަމާދު ވަގުތު ރަސްމީގޮތުން ހުޅުވައިފި

ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލަށް ޕާކިސްތާނުންދޭ އެހީ ހެލްތު މިނިސްޓްރީއާ ހަވާލުކޮށްފި

ގެއްލިގެން ހޯދަމުންދިޔަ "މިސްރާބު" ދޯނި ފެނިއްޖެ

ނިޔާވި ދެމީހުންގެ އާއިލާތަކާ ނާއިބު ރައީސް ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ދަރިވަރުންގެ ކުރިއެރުމަށް މަސައްކަތް ނުކުރާނަމަ އެދެވޭ ނަތީޖާ ނުނިކުންނާނެ

ޤަވާއިދާ ޚިލާފަށް 2 ބިލިޔަނެއްހާ ރުފިޔާގެ މުއާމަލާތް ކުރިކަން 14 ރިޕޯޓުން

ދެހާސް ފަނަރަ ވަނަ އަހަރު ގދ.ތިނަދޫގައި ބިން ހިއްކުމުގެ މަޝްރޫޢު ފަށާނެ

ސިލްކް ރޯޑް ބިނާކުރުމަށް ރާއްޖެއިން ބައިވެރިވާތީ އެކަމަށް މަރުހަބާ ކިޔައިފި