ފެރީ ފުން ކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިނިސްޓަރ ބައްލަވާލައްވައިފި

ކަނޑުމަތީގެ އުޅަނދުފަހަރު ބަލާ ފާސްކުރުމުގެ އޮޕަރޭޝަނެއް ފަށައިފި

ރޭ ހިންގި މާރާމާރީއާއި ގުޅިގެން 8 މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ފަނޑިޔާރު އައްބާސް ޝަރީފް ރިޓަޔަރ ކުރައްވަނީ

އަޑިއަށްދިޔަ ފެރީން ދަތުރުކުރި މީހުންގެ އަދަދު އަދި ޔަގީނެއް ނުވޭ

ނައިފަރު ހޮސްޕިޓަލަށް 5 ބުރީގެ އިމާރާތެއް އިތުރުކުރަނީ

ކަނޑު ދަތުރުކުރާ ފަރާތްތަކުން ސަމާލުވުމަށް އިލްތިމާސް ކޮށްފި

ރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ޕްރައިވެޓް ޖަލެއް ޤާއިމް ކުރަނީ

ފުވައްމުލަކުގައި ހިނގި މާރާމާރީއެއްގައި 5 މީހުން ޒަހަމްވެއްޖެ