މަދިރި ކޮންޓްރޯލް ކުރުމުގެ ޤައުމީ ކެމްޕެއިނުގައި އެމްއެންޑީއެފް

މަދިރި ކޮންޓްރޯލް ކުރުމުގެ ޤައުމީ ކެމްޕޭން މިއަދު ފަށްޓަވައިފި

ނަރުހުންގެ ތެރޭގައިވެސް ސްޕެޝަލިސްޓުން އުފެދެން ޖެހޭ - މިނިސްޓަރ

ޑެންގީއާ ދެކޮޅަށް ޤައުމީ ފެންވަރުގެ ކެމްޕެއިނެއް ފަށަނީ

ހިޖާމާ ޖެހުމުގައި ސަމާލުވުމަށް އިލްތިމާސްކުރައްވައިފި

އައި.ޖީ.އެމް.އެޗްގެ ޚިދުމަތްތައް ތަރައްޤީކުރުމުގެ މަސައްކަތް

ވިލިމާލޭ ހޮސްޕިޓަލްގައި އައު ޚިދުމަތްތަކެއް ފަށަނީ

އޭޑީކޭއިން ބޯން ޑެންސިޓޮމެޓްރީގެ ޚިދުމަތް ފެށުން

ހެލްތު މިނިސްޓަރ ނ. އަތޮޅަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅު ނިންމަވާލެއްވުން

1 2 ... 332 333 334 335 336 337 338 ... 369 370