"ގްލޯބަލް މަނީ ވީކް"ގެ ހަރަކާތްތައް މިއަދު ފަށައިފި

އިންވެސްޓް ފޯރަމްގައި ރާއްޖޭގެ އުމްރާނީ ތަރައްޤީގެ މައިގަނޑު 5 މަޝްރޫއެއް

ޖަޕާނުގެ އިޤްތިޞާދު ކުރިއަރާފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މިންވަރު އިތުރުކޮށްފި

އެމްޓީޑީސީން ހެރެތެރެ ރިސޯޓް އަނެއްކާވެސް ހިންގަން ފަށައިފި

ނަރުދަމާއާއި ފެނުގެ ނިޒާމަށް ބޭނުންވާ ލޯނުތައް ހަމަޖައްސަން މަސައްކަތްކުރަނ

ޖެނުއަރީ މަހު އާމްދަނީގެގޮތުގައި މީރާއަށް 1.3 ބިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިއްޖެ

ޗައިނާގެ އިމްޕޯޓް އެކްސްޕޯޓް ވިޔަފާރި މިދިޔަ މަހު ހެޔޮ ފާލަކަށް އެޅިފައި

ނޮކިއާ ފޯނުގެ ވިޔަފާރި ގަތުމަށް މައިކްރޮސޮފްޓުން އެއްބަސްވުމަކަށް

ޖުލައިމަހުގެ ނިޔަލަށް ރިޒާރވްގައި ބޭރު ފައިސާގެ އަދަދު 350 މިލިއަން ޑޮލަރަށް.

1 2 ... 783 784 785 786 787 788 789 ... 791 792