މަޓާޓޯ އެވޯޑްސް މިއަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު މަހު ކުރުނބާ މޯލްޑިވްސްގައި

ބެޔަސް ނުބެޔަސް ސްކީމްގައި ބައިވެރިވެފައިވާ އުޅަނދުތަކަށް ފައިސާ ދެނީ

ރޯދަމަހަށް ގެންނަ މަސް ދަޅުގެ ފުރަތަމަ ޝިޕްމެންޓް މިމަހުގެ 13ގައި ލިބޭނެ

ނާލާފުށީގެ ބަނދަރު ހެދުމަށް އެމްޓީސީސީއާއެކު އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފި

ފުރަތަމަ ތަރައްގީކުރެވޭ އިގްތިޞާދީ ސަރަހައްދުގެ މައި ދޮރާއްޓަކަށް އައްޑޫ

ރާއްްޖޭގެ ސިއްހީ ދާއިރާގައި އިންވެސްޓްކުރުމަށް ސައުދީއިން ޝައުގުވެރިވޭ-

ސަރުކާރުގެެ މަޝްރޫޢުތަކަށް ޗައިނާގެ ބޮޑެތި ކުންފުނިތަކުގެ ޝައުގުވެރިކަން

މަނިޔަފުށީގައި ކުރިއަށްގެންދާ ފާނަ އާލާކުރުމުގެ މަޝްރޫއު

ފުރަތަމަ ސަތޭކަ ދުވަހުގެތެރޭގައި ފަތުރުވެރިކަމުން 70 މިލިއަން ޑޮލަރު

1 2 ... 703 704 705 706 707 708 709 ... 726 727