މިއަހަރުގެ މިހާތަނަށް ރާއްޖެއަށް 1 މިލިއަން ފަތުރުވެރިން ޒިޔާރަތްކޮށްފި

ފަތުރުވެރިންގެ ގޮތުގައި އަންނަ ކުޑަކުދިންނަށް ރާއްޖެއާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ލިބޭނެ ގޭމް ފޮތެއް ތަޢާރަފްކޮށްފި

ހިލްޓަން ބްރޭންޑުގެ 120 ހޮޓާ އޭޝިޔާ ޕެސިފިކް ސަރަހައްދުގައި އަަޅަނީ

ސަފާރީތަކުގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކުރާ ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދު ދަށްވެއްޖެ

ބެސްޓް ސްޕާ ޑެސްޓިނޭޝަނަކަށް ރާއްޖެ ހޮވުމުގެ ފުރުސަތު މިމަހުގެ 19 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް

ފަތުރުވެރިކަން އިޝްތިހާރުކުރުމަށް އެމެރިކާގެ ނޫސްވެރިންގެ ޓީމެއް ރާއްޖޭގައި

ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަން ޔޫކްރެއިންގައި އިޝްތިހާރުކޮށްފި

ޓްރެވަލް އެވޯޑްސްގެ ސިލްވަރ ޕާޓްނަރަކަށް އަލްޝާލީ މެރިން

އެމަރަލްޑް މޯލްޑިވްސް ރިސޯޓް އެންޑް ސްޕާ ހުޅުވައިފި

« 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 81 82