ޔުއެފްއާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގް ޕްލޭ އޯފްގެ ފުރަތަމަ ލެގްގައި ރޭ އޭސީ މިލާން ކުޅުނު މެޗު އެއްވަރުވެއްޖެ.

ވޯލްޑް ކަޕްގެ ޓިކެޓް ފީފާއިން ވިއްކަން ފަށައިފި.

ޔޫތް ގޭމްސްގައި ބައިވެރިނުވީ ހަރަދު ބޮނޑުވެގެން - ސުޒޭން

ވީ.އޭ.އެމް ޔޫތް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި ނައިފަރުގެ މައްޗަށް ފެލިދޫ ކުރި ހޯދައިފި.

ތިންވަނަ ޑިވިޝަން ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި ސޮސައިޓީ ފޯރ އަލިފުށި ޔޫތްއާ ހުރަވީ އިންވޭޓިވް ފޯ ޔޫތް އެޓީމްގެ މެޗް ކާމިޔާބުކޮށްފި.

އޭ.އެފް.ސީގެ ރައީސް އަފްޣާނިސްތާން ފުޓްބޯޅަ ޓީމްއަށްމަރުހާބާ ވިދާޅުވެއްޖެ.

ސާފް ޗެންޕިއަންޝިޕްއަށް ޕްރެކްޓިސް ކުރުމަށް އޭ.އެން.އެފް.އޭއިން ފަސް ދަނޑެއް ކަޑައަޅާ ފާސްކޮށްފި.

ބެރެޒިލްގައި ކާމިޔާބު މުބާރާތެއް ބެއްވޭނެ - ޖެރޯމް ވޮލްކޭ

ރޫނީ ހޯދުމުމަށް ދެން މަސައްކަތް ކުރާނީ މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑާއި ޗެލްސީގެ މެޗަށްފަހު- ޚޯޒޭ މޮރީނިއޯބުނެފި.