މުދަލު ޒަކާތުގެ ނިޞާބަކީ 7،312.55 ކަމަށް ކަނޑައަޅުއްވައިފި

ދިވެހި ޢުމްރާވެރިން އެނބުރި ރާއްޖެ އަންނަން ފަށައިފި

ރަމަޟާން މަސް ވަކިވިނަމަވެސް، އަޅުކަމަށް ގެނައި ހެޔޮ ބަދަލު ދަމަހައްޓަމާ

ފިޠުރު ޒަކާތުގެ ގޮތުގައި 9 މިލިއަން ރުފިޔާ، ކޮންމެ ފަޤީރަކަށް 3450 ރުފިޔާ

އިޙްޔާ ފޯރަމްތަކުގެ ފައިނަލް ގުރުއަތުން ވަނަތަކަށް ހޮވުނު ފަރާތްތައް އިޢުލާންކޮށްފި

ޙައްޖަށް މީހުން ގެންދިޔުމުގެ ހުއްދަ 3 ކުންފުންޏަކަށް

މިއަހަރުގެ ފަހު އިޙްޔާ ފޯރަމް މިރޭ އޮންނާނެ

ރަމަޟާންމަހުގެ 25 ވަނަ ދުވަހާ ހަމައަށް ޒަކާތުގެ ގޮތުގައި 6.1 މިލިއަން ރުފިޔާ

އުމްރާއަށްދިޔަ އެއްވެސް ދިވެއްސަކު ރާއްޖެ ނާދެވި، ހާލުގައި ޖެހޭނެފަދަ ހާލަތަކަށް ނުދާނެ: މިނިސްޓަރ

1 2 ... 16 17 18 19 20 21 22 ... 120 121