މެރިޓައިމް ސިލްކްރޫޓު އެއްބަސްވުމުގައި ރާއްޖެއިން ސޮއިކޮށްފި

އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރުކަމުގެ ހުވާކުރުން

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ދެ ފަނޑިޔާރުން ވަކިކުރުމަށް މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފި

ފަނޑިޔާރުން ވަކިކުރުމުގެ މައްސަލައިގައި 1:30ގައި ވޯޓަށް އަހަނީ

މަނާ ސަރަހައްދުތަކުގައި ބާއްވާ އެއްވުންތައް އިންޒާރަކާނުލާ ރޫޅާލާނަން - ފުލުހުން

ފަނޑިޔާރުން މަދުކުރުމާބެހޭގޮތުން ޖޭއެސްސީއިން ގޮތެއް ނިންމައިފި

ފެނުގެ ހާލަތާގުޅޭގޮތުން ސަރުކާރުން ބޭރު މީޑިއާތަކަށް މައުލޫމާތު

އަންނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ 24.3 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓް ފާސްކޮށްފި

ސުޕްރީމްކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ އަދަދު 5އަކަށް މަދުކުރަނީ

1 2 ... 830 831 832 833 834 835 836 ... 936 937