ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ސަލާމަތީކަންކަން ބެލެހެއްޓުން ފުލުހުންނާ ހަވާލުކޮށް، އެކަމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފި

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުކަމަށް ދެ ބޭފުޅުން އައްޔަންކުރައްވައިފި

އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރުކަމަށް ޑރ. އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ ދީދީ އައްޔަންކުރައްވައިފި

ޝަރުތުހަމަވާ ހުރިހާ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރެވޭނެ - ސަރުކާރު

ފާރިސް މައުމޫން 4 މަހާއި 24 ދުވަހަށް ޖަލަށްލުމަށް ހުކުމް ކޮށްފި

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމަށް ޢަބްދުﷲ ދީދީއާއި ޢަބްދުލްޣަނީ

ރަޝިޔާއަށް ކަނޑައަޅާ ނޮން ރެސިޑެންޓް ސަފީރު ކަމަށް މުންދު އައްޔަންކުރަން ފާސްކޮށްފި

ކޯޓު އަމުރަކާއި ނުލާ، ޢާންމު ތަންތަނަށް ވަނުމުގެ ބާރު ފުލުހުންނަށް ދެނީ

މަޖިލީހަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުން ދައްކަންޖެހޭ ފީ 15،000 އަށް ބޮޑުކުރަނީ

1 2 ... 761 762 763 764 765 766 767 ... 998 999