އީދު ބަންދުގައި ތިން ދުވަހު އައިޑީކާޑު ހެއްދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާނެ

މަޑަވެއްޔާ ހޯނޑެއްދޫ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ވެރިކަމެއްގައި ގުޅާލާނެކަމަށް ގާސިމް ވިދާޅުވެއްޖެ

އެމްޑީޕީގެ ސަރުކާރެއްގައި ތިނަދޫއަށް ތަރައްޤީ ގެންނާނަން- ނަޝީދު

ޕީޕީއެމްއިން ލޭ ހަދިޔާކުރަނީ

ޕީޕީއެމްގެ ރ.އަތޮޅު ކެމްޕެއިން އޮފީސް މާލޭގައި ހުޅުވައިފި

މެމްބަރު ނަޝީދު ހުށަހެޅުއްވި ދެބިލެއް ބަލައިގެންފި

ކޮންގްރެސްގެ އަޣްލަބިއްޔަތުން ޕާޓީގެ ލީޑަރުކަމަށް ޤާސިމް

ޕީޕީއެމްގެ ސްޕޯކްސްޕާސަންގެ މަޤާމަށް އަނެއްކާވެސް މަހްލޫފް

ޤައުމާއިގެން ކުރިއަށް ކޯލިޝަނުގެ ޢިޖްތިމާއީ ސިޔާސަތު ހާމަކުރަނީ