"ދިވެހި ޒުވާން ވިޔަފާރިވެރިޔާ" އުފެއްދުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ފަށަނީ

ހުޅުމާލޭގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ހިދުމަތަށް އައު ކުންފުންޏެއް އުފައްދަނީ

އަންނަ އަހަރު އުފެއްދުންތެރިކަން 10.5 އިންސައްތަ ކުރިއަރާނެ

03 އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެސް.ޓީ.އޯގެ ދަރަނި ދައްކާ ނިމޭނެ-

ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ވަފްދެއް ޗައިނާއަށް ރޭ ފުރައިފި

މިފްކޯ އިން ފިނިކުރި ބޮޑުކަންނެލި ގަންނަން ފަށައިފި

މާލޭން ފެންލިބެން ހުރި ތަންތަން ދައްކުވާދޭ އެޕްލިކޭޝަނެއް ނެރެފި

ނައިޓް މާކެޓް މިރޭ ނުވައެއްޖަހާއިރު ފަށަނީ

ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީ ކުރުން އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީގެ ދަށަށް

1 2 ... 747 748 749 750 751 752 753 ... 794 795