ބިޒްނަސް ބޭންކިންގ ޔުނިޓެއް އުފެއްދުމަށް ބީ.އެމް.އެލް އިން ނިންމައިފި

އައްޑޫސިޓީގެ ހިތަދޫ ބަނދަރު ހެދުމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ނިމިއްޖެ.

ރާއްޖޭގެ ބާޒާރުގައި ހުރި އިސްރާއީލުގެ އުފެއްދުންތައް ނަގަނީ

ހަމަސްދުވަހުގެ އިންޓަރިމް ޑިވިޑެންޑް ބެހުމަށް އަމާނާތަކަފުލްއިން ނިންމައިފި

ހެލްތު މިނިސްޓްރީން، އެސްޓީއޯއާއެކު އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފި

‏ވަރލްޑް ބޭންކުގެ ވައިސް ޕްރެޒިޑެންޓް ރައީސާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ބުސާން އިންޓަރނޭޝަނަލް ސީފުޑް އެންޑް ފިޝަރީޒް އެކްސްޕޯ މިއަދު ފެށިއްޖެ

މެއި މަހުގެ ނިޔަލަށް އަހަރީ ފީ ނުދައްކާ ކުންފުނިތައް އުވާލަނީ

އެފެސް އިންސްޓިޓިއުޓުން ހިންގި 7 ކޯހެއްގެ ދަރިވަރުންނަށް ސެޓްފިކެޓް ދީފި

1 2 ... 698 699 700 701 702 703 704 ... 726 727