މޫސާ މަތްލޫބް

257 ލިޔުން

ޗުއްޓީއާ ދިމާކޮަށް ސައުތު އެފްރިކަން އެއާލައިންސްގެ ދަތުރުތައް ސީދާ ގަމަށް

ރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ 100 ކިލޯމީޓަރު އަލްޓްރާ މެރަތަން އާއި އެކު އައްޑޫ މެރަތަން ފަށައިފި

އައްޑޫސިޓީގައި 50 އަށް ވުރެ ގިނަ ބަނގުރާފުޅި ނައްތާލައިފި

އައްޑޫއަށް ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ސްރީލަންކަންގެ ދަތުރުތައްކުރުމަށް ވިޔަފާރިވެރިންގެ އެހީތެރިކަން ބޭނުންވޭ

ސްރީލަންކަން އެއަރލައިންސްއިން އައްޑޫގައި ކުރިއަށް ގެންދާ މިޑިކަލް ކޭމްޕް ފަށައިފި

އައްޑޫ މޭޔަރުކަމަށް ނިޒާރު އާއި ސޯބެ ޝައުގުވެރިކަން ފާޅުކޮށްފި

އައްޑޫގައި މެޑިކަލް ކޭމްޕެއް ބާއްވަނީ

އައްޑޫ ހައިސްކޫލުގެ ވޭތުވެ ދިޔަ 3 އަހަރުގެ އިނާމު ދިނުމުގެ ޖަލްސާ ބާއްވައިފި

ހުޅުމީދޫ އިންޖީނުގެ ބޮޑުކޮށް އަންނަ މަހު ކަރަންޓު ދެވޭނެ : ފެނަކަ

އައްޑޫ ފުޓުބޯޅަ ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

އައްޑޫގައި ބޭއްވި "ރަން - ސްވިމް " ހަރަކާތް ނިންމާލައިފި

އައްޑޫގެ ގިނަބަޔަކު ކެންސަރަށް ސްކްރީން ކޮށްފި

އައްޑޫ ޕޮލިސް އެކަޑަމީ އަންނަ އަހަރު މިނިވަން ދުވަހު ހުޅުވަނީ

ހިތަދޫ ފްލެޓްތަކަށް މިއަދު ކަރަންޓް ދޫކުރާނެ : ފެނަކަ

މިއަދު ޤައުމަށް ބޭނުން ވަނީ ތަކެތި އީޖާދު ކުރާ މީހުން : މިނިސްޓަރ އަމީރު

އިންޓަ ސްކޫލު ރޯވިން މުބާރާތުގެ އެންމެ މޮޅު ސްކޫލަކަށް ހިތަދޫ ސްކޫލު

ފުރަތަމަ އިންޓަ ސްކޫލް ރޯވިިންގް ބީޗް ސްޕްރިންޓް އައްޑޫސިޓީގައި ފަށައިފި

އައްޑޫ ސިޓީން ފަތުރުވެރިކަން ތަރައްޤީ ކުރުމަށް 96 ބިން ބިޑަށް ހުޅުވާލައިފި

މަރަދޫ-ފޭދޫ ބަނދަރު ކީވޯލް ޝީޓްޕައިލް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

ރައީސް ނަޝީދު އައްޑުއަށް ވަޑައިގަންނަވައިފި

« 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 12 13