ސަޢޫދީ އަރަބިއްޔާގައި ދިވެހި ޙައްޖާޖިއަކު ނިޔާވެއްޖެ

ޢީދާ ގުޅިގެން 45 ކަނޑު އުޅަނދެއް މެރިން ޕޮލިހުން ބަލާ ފާސްކޮށްފި

ހުޅުމާލެ ރޯހައުސްއެއްގައި ހުރި ބަނގުރާ ކޭސްތަކެއް ހޯދައިފި

ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް ދޫނިދޫއަށް ޒިޔާރަތްކޮށްފި

ފޮރިން މިނިސްޓްރީ ހިންގެވުން ޔޫތް މިނިސްޓަރާ ހަވާލުކުރައްވައިފި

ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމް ހަރުދަނާކުރުމަށް ޗައިނާއިން އެހީތެރިވަނީ

ކަނޑަށް ތެޔޮ އެޅުމުގެ ހާދިސާތަކާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށްފި

ޙައްޖުވެރިންގެ ދެވަނަ ގުރޫޕް ރާއްޖެ އަތުވެއްޖެ

އިންޑިޔާގެ ބޮޑުވަޒީރަށް ހަމްދަރުދީގެ މެސެޖެއް ފޮނުއްވައިފި